Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Tidligere samarbejdsprojekter

Pilotprojekt til forbedring af grønlandske studerendes gennemførsel af videregående uddannelser i Danmark

Det grønlandske hus (Region Midt), Vejledning og Studieinformation på Aarhus Universitet, Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier på Aarhus Universitet og Rådgivnings- og støttecentret (RSC) samarbejder i perioden 2017 til 2019 for at tilpasse eksisterende vejledningstilbud til gruppen af nye studerende med grønlandsk baggrund i videregående uddannelse.
I projektperioden udarbejdes et forslag til et relevant støttetilbud, som afprøves og evalueres, således at det bliver muligt at inddrage konkrete erfaringer og viden om målgruppens særlige profil og relevante støtteformer i en sammenfatning af opmærksomhedspunkter og anbefalinger. 
Fra RSC deltager Louise Margrethe Pedersen, Pædagogisk Psykologisk Uddannelsesrådgivning, samt Bertil N. Andersen og Louise Kold-Petersen, Læse-/skrivevejledere. Læs mere om projektet her.

Læs den afsluttende rapport om projektet her

ROAL

Specialkonsulent Erik Arendal fra Rådgivning- og støttecentret deltager i styregruppen i ROAL, der i januar 2019 arrangerer 2 temadage om: ”Sproglig udvikling i fagene – sprogbaseret undervisning”.

Samarbejde med Pedagogiskt stöd ved Lunds Universitet

Rådgivning- og støttecentret (RSC) har modtaget midler fra Fondet for Dansk-Svensk Samarbejde, Nordisk Råd til tilrettelæggelse og afholdelse af et netværksmøde i Lund mellem RSC og Pedagogiskt stöd ved Lunds Universitet. Hensigten med mødet i Lund er gensidig erfaringsudveksling og idegenerering if. til fælles fremtidige udviklingsprojekter vedrørende studiestøtte til studerende med funktionsnedsættelser eller dysleksi på videregående uddannelser. Netværksmødet mellem de to centre skal styrke det dansk-svenske samarbejde omkring denne målgruppe og kvaliteten af arbejdet med denne gruppe af særligt udsatte studerende. De tre deltagere fra RSC er Nina Blond, Martin Pors og Ditte Jensen fra Pædagogisk Psykologisk Rådgivning.

Ekspertgruppe i forbindelse med kommende udbud om levering af IT-hjælpemidler til SPS-området, STUK

Fra Rådgivnings- og støttecentret deltager Bertil N. Andersen i en ekspertgruppe, der er etableret af Styrelsen for Uddannelse og Kvalitet (STUK). Ekspertgruppen skal bidrage med konkret input til det kommende udbud om levering af it-hjælpemidler til ordblinde på SPS-området (dvs. de programmer mm. som LSV-studerende kan få bevilget). I ekspertgruppen deltager bl.a. repræsentanter fra VUC Roskilde og SDU. Ekspertgruppen holder flere møder i efteråret 2018.