Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Organisation

Rådgivnings og støttecentret er en selvstændig enhed under AU Uddannelse, under funktionsområde Studiestøtte.

Studiestøtte består af tre afsnit, der ledes af en funktionschef understøttet af tre afsnitsledere. Omdrejningspunktet for området er levering af støtte og vejledning til AU’s eksisterende studerende.

Rådgivnings- og Støttecentret, RSC: Afsnittet tilbyder specialpædagogisk støtte til studerende igennem SPS-ordningen. Støtten tilfalder studerende med dysleksi samt studerende med funktionsnedsættelser i relation til psykiske eller neurologiske lidelser. Opgaverne i RSC er defineret via en række udbud, og afsnittet fungerer som leverandør for Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.

SU og Specialpædagogisk støtte: Afsnittet administrerer tildeling af SU-støtte til fuld-tidsstuderende og varetager administration af Specialpædagogisk støtte (SPS) til studerende med funktionsnedsættelser. Dertil kommer tildeling af udlandsstipendium og en række legater. Afsnittet yder vejledning og information om SU og SPS i AU's vejledningscenter og på digitale platforme.  

Dual career: Afsnittet understøtter elitesportsfolk og iværksættere i at kombinere dette med det at studere, refererer direkte til funktions-chefen for Studiestøtte.

Læs mere om AU uddannelse her

Rådgivnings- og støttecentret
AU Uddannelse

Fredrik Nielsens Vej 5
Bygning 1445-1448
8000 Aarhus C

Besøgsadresse Campus Emdrup:
Tuborgvej 164, bygning C
2400 København NV

Mail: rsc@au.dk

EAN nummer 5798 000 420 212
CVR nummer 311 191 03