Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Bestyrelsesbesøg på Aarhus Universitet

Bestyrelsesbesøg på Aarhus Universitet for gymnasieskoler

Aarhus Universitet indbyder hermed bestyrelsen for jeres gymnasieskole til at afholde et af sine møder på Aarhus Universitet efter nærmere aftale. Her får I mulighed for at få et indblik i aktuelle emner i universitetsverdenen og at mødes med studerende og ansatte på universitetet.

Forslag til programpunkter for bestyrelsesbesøg:

 • Ankomst og velkomst til Aarhus Universitet
 • Samspil mellem gymnasieskolen og universitetet; oplæg og dialog ved prorektor eller prodekan
 • Møde med to af jeres tidligere elever, som nu studerer ved AU og fortæller om, hvad de tog med sig fra gymnasiet, og hvad de ville ønske, de havde fået med sig (hvis muligt)
 • Mulighed for rundvisning på universitetet og i Universitetsparken eller oplæg ved forsker fra AU
 • Mulighed for afholdelse af bestyrelsesmøde i AU’s lokaler

Rammer omkring besøg

 • Vi stiller lokaler til rådighed, men din skole sørger selv for transport.
 • Vi sørger for kaffen og hjælper med at arrangere frokost i kantine eller mødelokale.
 • Eventuelle aftaler om møde med tidligere elever, forskningsoplæg eller oplæg med prorektor eller prodekan vil ske i samarbejde mellem jeres skole og AU.
 • Din institution står selv for kontakt til eventuelle museumsbesøg/sightseeing, men AU rådgiver gerne herom.

Aftal besøget i så god tid som muligt og senest 6 uger før. Jo før I kontakter os, jo større er chancen for, at vi kan opfylde jeres ønsker.

Henvendelser om besøg skal ske til:

 • Lonni Klitgaard
 • Events & Kommunikationsstøtte
 • lokl@au.dk
 • 87153106

– så vil vi sammen finde frem til det program, der passer jer.

Vi glæder os til jeres besøg!