Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Finale i AU Challenge

Vær med, når AU-studerende kommer med innovative ideer til fremtidens bæredygtige samfund

Se tre finalist-teams fra AU Challenge på Aarhus Universitet præsentere deres ideer til hvordan bæredygtig elektricitet kan være en central del af den grønne omstilling i samfundet, og hvordan forbrugerne kan nudges til at få grønnere elvaner.

De tre finalist-teams er deltagere i den tværfaglige casecompetition AU Challenge, hvor studerende fra forskellige studier på Aarhus Universitet foreslår innovative løsninger på virksomheders udfordringer inden for rammerne af FN’s verdensmål. I tidsrummet fra kl. 14-15 præsenteres de tre løsningsforslag til udfordringen fra virksomheden AURA Energi.

Praktisk information

Tid og sted: 

  • Fredag d. 20. november 2020 kl. 14:00-15:00
  • Livestreaming fra Søauditorierne på Aarhus Universitet.
  • Det er gratis at deltage i AU Challenge 2020 livestreaming af finalen.
  • Præsentationerne er på engelsk.

Målgruppe

Forelæsningen er målrettet gymnasielærere og elever i fagene biologi, fysik, innovation, samfundsfag og andre, der er interesserede i casecompetition som undervisningsformat.

AU Challenge er også et eksempel på en konkret tilgang til at arbejde med FN’s verdensmål.    

Tilmeldingsfrist d. 18. november 2020

Læs mere om AU Challenge 2020 her https://www.au.dk/auchallenge/

Udfordringen til de studerende fra AURA Energi
Energi fra ikke-fossile kilder er en vigtig nøgle til at reducere vores klimaaftryk. AURA Energi leverer grøn strøm fra bl.a. vindmøller. Sidst på eftermiddagen hver dag opstår der imidlertid en periode med spidsbelastning, et ’kogepunkt’, hvor mange forbruger tænder for strømmen på samme tid. Her kan AURA ikke levere nok grøn strøm og så supplerer de med strøm fra fossile energikilder, ofte fra kulkraftværker. Derfor spørger AURA de studerende, hvordan de kan nudge forbrugerne til at bruge strøm på en mere bæredygtig måde, enten ved at benytte teknologi, der kan regulere strømforbruget, eller ved at få forbrugerne til at ændre adfærd.

AURA spørger samtidig de studerende i AU Challenge, hvordan deleøkonomiske koncepter, som eksempelvis delebilordninger, kan bidrage til grøn omstilling og grønnere elforbrug. Hvad kunne vi ellers dele, og derved spare fælles ressourcer, og kunne man tænke helt nye deleøkonomiske tanker, og måske starte en deleøkonomisk bevægelse?

Vinderne i AU Challenge 20202 kåres kl. ca. 17.30. Vi sender en artikel om-/ en video med vinderne som opfølgning på denne livestreaming. 
Efter præsentationerne for AURA Energi, følger andre præsentationer fra Novozymes og Danske Bank, så der i alt deltager ni teams i hele finalen.

Supplerende materiale

Læs mere om AU Challenge 2020 her https://www.au.dk/auchallenge/
Se en video om, hvordan man løser cases her https://youtu.be/onMlXlQjf8o  
Og en video om hvordan man præsenterer til casecompetitions https://youtu.be/E5gOwkTApCk