Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Kunstig intelligens - fordele og udfordringer

 

Kom og hør - eller se via streaming - adjunkt Jens Christian Bjerring, Institut for Kultur og Samfund, Aarhus Universitet, forelæse over emnet Kunstig intelligens - fordele og udfordringer 

Det er velkendt, at kunstig intelligens (AI) spiller en stadig større rolle i vores samfund, og det er velkendt, at kunstig intelligens i stadig højere grad griber ind i den enkeltes liv. Avanceret kunstig intelligens kan lære selv og er på mange parametre bedre end mennesker til at træffe korrekte beslutninger. Men grundet deres kompleksitet forstår vi ofte ikke, hvordan sådanne AI-systemer tænker, og hvorfor de handler, som de gør. De er black boxes. Men er vi villige til at stole på AI-systemer, som vi ikke forstår? Vil vi, for eksempel, lade dem styre vores biler eller foretage medicinske diagnoser? Hvordan kan vi retfærdiggøre beslutninger, som er taget af black-box AI-systemer? Hvordan godtgør vi, for eksempel, at Ulla snarere end Preben får den nye nyre, når vi kan ikke forklare beslutningsgrundlaget for AI-systemet, som har estimeret, at Ulla har den største chance for overleve med den nye nyre? Og hvad gør vi, når et AI-system tager fejl, og vi skal have placeret ansvar? I løbet af forelæsningen vil Jens Christian Bjerring forsøge at belyse sådanne spørgsmål.

Forelæsningen sætter fokus på: 

I løbet af forelæsningen præsenterer Jens Christian Bjerring ideen om black-box kunstig intelligens ved en række eksempler fra maskinlæring og dybe neurale netværk, og han forsøger at belyse forskellige svar til de spørgsmål og udfordringer, som Black-box kunstig intelligens rejser, ud fra konkrete eksempler. Der vil være specielt fokus på kunstig intelligens som et beslutningsværktøj.

Målgruppe:

Forelæsningen er målrettet gymnasielærere og elever i samfundsfag, filosofi og dansk, men har relevans på tværs af fag som et alment dannende element i gymnasieuddannelsen.

Anbefalet læsning om emnet: