Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Funding til innovation

OrganisationProgramBeskrivelseWebsiteAnsøgningsdeadline
AcceleraceAcceleraceAccelerace er en verdens førende acceleratorer og kan hjælpe spin-out virksomheder med mentoring, træning og investeringer.AcceleraceLøbende
EUHorizon 2020Horizon 2020 er EU's hidtil største Forsknings- og Innovationsprogram med næsten 80 mia. € i funding tilgængelig over 7 år (2014-2020) i tillæg til de private investeringer, som disse penge tiltrækker. Det garanterer flere gennembrud, opdagelser og "world-firsts ved at tage gode idéer fra laboratoriet til markedet.Horizon 2020

Accelerator (grant only): Lukket

Accelerator (blended finance and grant only): Lukket

FTI (Fast Track to Innovation): Lukket

Fonden for Entreprenørskab

Mikrolegat

Målrettet PhD studerende. Mikrolegatet yder en mindre finansiel støtte til studerendes helt tidlige opstart af egen virksomhed.Mikrolegat19/2 - 2020
InnovationsfondenInnoBoosterInnovationsfonden investerer med InnoBooster i udviklingsprojekter drevet af små og mellemstore virksomheder med op til 250 ansatte (SMV), iværksættere eller entreprenante forskere med et CVR-nummer.InnoBooster

Løbende

Lukket for ansøgning: 1/6 til 15/8

1/12 til 1/2

InnovationsfondenInnoExplorerInnoExplorer er tiltænkt forskning med kommercielt eller samfundsmæssigt potentiale, hvor der er behov for afklaring eller modning, før det kan nå markedet. Bemærk at der ikke kan søges, hvis der er etableret CVR-nr

Application guideline

InnoExplorer

2020:

1. ansøgningsrunde:
Lukket

2. ansøgningsrunde:
TTO: 27/3 - 2020
IFD: 22/4 - 2020, klokken 12

3. ansøgningsrunde:
TTO: 31/7 - 2020
IFD: 26/8 - 2020, klokken 12

4. ansøgningsrunde:
TTO: 2/10 - 2020
IFD: 28/10 - 2020, klokken 12

InnovationsfondenInnoFounder ExperiencedInnovationsfondens InnoFounder er et 12 måneder langt program med det formål at accelerere udviklingen af din iværksætteridé fra de tidlige faser til et stadie, hvor du er klar til at gå på markedet eller hente investeringer. Programmet er åbent for alle fagområder, så længe idéen er innovativ og har potentiale til at skabe en bæredygtig forretningInnoFounder Experienced12/3 - 2020, klokken 12
InnovationsfondenInnoFounder GraduateInnovationsfondens InnoFounder er et 12 måneder langt program med det formål at accelerere udviklingen af din iværksætteridé fra de tidlige faser til et stadie, hvor du er klar til at gå på markedet eller hente investeringer. Programmet er åbent for alle fagområder, så længe idéen er innovativ og har potentiale til at skabe en bæredygtig forretningInnoFounder Graduate

21/4 - 2020, klokken 12

InnovationsfondenGrand SolutionsInnovationsfonden retter sig med Grand Solutions mod samarbejdsprojekter baseret på excellent forskning med skarpt fokus på løsninger af stor værdi for det danske samfund. Med afsæt i samfundets og virksomhedernes udfordringer og innovationsbehov ønsker fonden med Grand Solutions at give mulighed for tværgående investeringer i videninstitutioner og virksomheder - private såvel som offentlige.Grand Solution

2020:

1. ansøgningsrunde:
25/2 - 2020

2. ansøgningsrunde:
Ultimo august

Innovationsfonden

Erhvervsforsker (ErhvervsPhD)

En ErhvervsPhD er et treårigt erhvervsrettet forskningsprojekt og en ph.d.-uddannelse, der gennemføres i et samarbejde mellem en virksomhed, en ErhvervsPhD-kandidat og et universitet. En ErhvervsPhD-studerende er ansat med løn i den private virksomhed og indskrevet på universitetet. Den studerende deler sin arbejdstid mellem virksomheden og universitetet og bruger al sin tid på ErhvervsPhD-projektet.

Virksomheden og universitetet modtager tilskud fra Innovationsfonden til at dække deres udgifter

Erhvervsforsker

Almindelig Erhvervs-ph.d.

1. ansøgningsrunde:
Lukket

2. ansøgningsrunde:
30/4 - 2020, klokken 12

3. ansøgningsrunde:
17/9 - 2020, klokken 12

Offentlig Erhvervs-ph.d.

30/9 - 2020, klokken 12

InnovationsfondenErhvervsforsker (ErhvervsPostDoc)

Et ErhvervsPostDoc-forløb er et samarbejde mellem en ErhvervsPostDoc, en virksomhed og en offentlig forskningsinstitution om løsning af konkrete forskningsopgaver. En ErhvervsPostdoc er ansat i den private virksomhed og samarbejder med forskningsinstitutionen. ErhvervsPostdoc’en ansættes med løn i virksomheden under projektet.

Virksomheden og forskningsinstitutionen stiller begge en mentor til rådighed for ErhvervsPostdoc’en

Erhvervsforsker

Almindelig Erhvervspostdoc

1. ansøgningsrunde:
Lukket

2. ansøgningsrunde:
30/4 - 2020, klokken 12

3. ansøgningsrunde:
17/9 - 2020, klokken 12

Offentlig Erhvervspostdoc

30/9 - 2020, klokken 12

LundbeckfondenLundbeckfondenLundbeckfondens årlige uddelinger på ca. 500 millioner kroner til danskbaseret, sundhedsvidenskabelig forskning, primært med fokus på hjernen, er grundstammen for fondens vision om at skabe bedre liv gennem ny viden.LundbeckfondenLøbende
LundbeckfondenLundbeckfonden EmergeLundbeckfonden har med Lundbeckfonden Emerge fokus på tidlig investering og understøtter kommercialisering af banebrydende videnskab indenfor biotek med investering og aktiv interaktion.Lundbeckfonden EmergeLøbende
Novo Nordisk FondenBII Proof of ConceptNovo Nordisk Fondens Proof of Concept (PoC) program er for forskere, hvis næste skridt er at fastlægge deres projekts indledende proof of concept. Kun projekter med intentioner om at føre til udvikling af nye produkter eller anvendelser er kvalificerede til PoC programmet. BII støtter projekter inden biomedicin, medicinsk teknologi og bioteknologi.BII Proof of Concept12/3 - 2020, klokken 14
Novo Nordisk FondenBII Acceleration Academy

BII Acceleration Academy støtter ny dansk forsknings- og innovationsvirksomheder, som har opnået teknisk proof of concept. Programmet støtter tidlige life science virksomheder med dansk CVR nummer, som har et klart kommercielt fokus og ambitioner om at få nye opfindelser indenfor biomedicin, medicinsk teknologi og bioteknologi på markedet.

BII Acceleration AcademyIkke offentliggjort
Novo Nordisk FondenBII Creation HouseBII Creation House støtter danske life science start-ups, der bygger på en videnskabelig idé eller teknologi, som har opnået teknisk proof of concept. Investeringerne har til formål at accelerere udvikling af nye produkter eller services, som har kommercielt potentiale indenfor biomedicin, medicinsk teknologi og bioteknologi.BII Creation House18/2 - 2020, klokken 14
Novo Nordisk FondenExploratory Pre-SeedExploratory Pre-Seed støtter anvendelses-orienteret forskning og teste nye idéer, som kan føre til udviklingen af nye medicinske behandlinger, sygdomsforebyggelse, apparater og diagnostiske metoder.Exploratory Pre-SeedIkke offentliggjort