Aarhus Universitets segl

Videnspartnerskab

Vi inviterer førende danske virksomheder til at indgå et videnspartnerskab med Aarhus Universitet.

Et videnspartnerskab med Aarhus Universitet gør det muligt at for jer indgå i forskellige former for samarbejde med universitetets forskere og studerende, hvor gensidig videnudveksling og innovation er et fælles fokus.

Den indledende fase faciliteres af Erhverv og Innovation, Aarhus Universitet, og herefter kan I som virksomhed i samarbejde med os vurdere den mest relevante vej videre, herunder fx deltagelse i case competitions, små og store projektforløb, samarbejde om forsknings- og innovationsansøgninger, indsatser i forhold til rekruttering eller andet.

Et videnspartnerskab med Aarhus Universitet, inklusiv fast kontaktperson, er uden omkostninger for jer. Munder samarbejdet ud i fælles projekter eller konkrete kampagner, vil det ofte kræve et større engagement i form af tid, medfinansiering eller investering. 

En partnerskabsaftale med Aarhus Universitet kan tilpasses jeres virksomhed efter aftale og behov, men indeholder som minimum altid følgende tre elementer:

Fælles styregruppe, hvor vi sammen nedsætter en styregruppe med repræsentanter fra begge parter, der fastlægger aftalen parterne imellem. I styregruppen vil også sidde en central medarbejder, som bliver virksomhedens primære kontaktperson.

Mindst én årlig workshop
Aarhus Universitet afholder 1-2 årlige workshops, hvor vi i fællesskab med jer inviterer relevante forskere til et samarbejdsforum. Indholdet i de to workshops udarbejdes i et tæt samarbejde mellem virksomheden og udvalgte repræsentanter fra universitetets forskere.

Årligt netværksmøde
Aarhus Universitet faciliterer fra 2021 et årligt netværksmøde for universitetets strategiske partnere. Netværksmødet vil være et tilbagevendende temamøde, hvor universitetssamarbejdet kan drøftes, og erfaring deles.