Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Arla

Peter Langborg Wejse, Head of Open Innovation

For det første så har vi nogle dygtige og interdisciplinære ansatte i vores innovationsenhed, hvor der er mange fagligheder repræsenteret og mange på ph.d.-niveau. De deltager normalt i mange konferencer rundt om i verden og henter viden der.

Så investerer vi i forskningsprojekter i hele verden. Vi kigger blandt andet efter, hvor der er erfaring og kendskab til vores branche, og hvor de fagligt dygtigste er – men også om universiteterne er for tæt knyttede til en af vores konkurrenter. Samarbejderne handler eksempelvis om ph.d.-projekter i England, Sverige og Danmark og, som noget nyt, også om erhvervsph.d.’er og -post.doc-opgaver støttet af Innovationsfonden. Det sidste er spændende, fordi vi bliver en mere direkte spiller i projekterne, og fordi viden forankres på en anden måde ude hos os, når forskerne sidder her.

Aarhus Universitet og Københavns Universitet er vores to største samarbejdspartnere, og Aarhus Universitet er faktisk partner i cirka 30 procent af vores projekter. De er blandt andet partner i vores store Arla Food for Health, der har fokus på sundhedseffekten af mejeriprodukter, og hvert andet år starter vi tre ph.d.-projekter op sammen med universitetet. Når vi starter ph.d.-projekterne, inviterer vi bredt: ”Hvis du har en god idé og tænker, det skal Arla gøre, så …”, og det er godt supplement til projekter, hvor vi definerer problemstillingen. Her kan der komme noget, vi ikke havde forestillet os, og det kan jo ende et helt andet sted end hvis vi selv havde defineret projektet.

Og så er vi glade for, at AU FOOD ligger i Agro Food Park lige på den anden side af vejen i forhold til vores Innovation Centre. Det er en styrke, at vi er tæt på hinanden og kan samarbejde, og Arla er faktisk også – som den eneste private virksomhed – en del af forskningsinfrastrukturinitiativet FOODHAY, hvor Uddannelses- og Forskningsministeriet, Aarhus Universitet, Københavns Universitet, DTU, Teknologisk Institut og os samarbejder om at fordele nye forskningsfaciliteter mellem sig, så vi ikke alle er tvunget til at investere i det samme men kan samarbejde og dele.

Læs mere om Arla her