Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Kamstrup

Kristian Rokkjær, New Business Development Manager

Vi samarbejder med Aarhus Universitet – både på forskerniveau, i forhold til kandidatstuderende og omkring startups og entreprenørskab.

Kamstrup har indgået en samarbejdsaftale med AU, som indebærer, at vi mødes 2-3 gange årligt med forskere fra universitets STEM-institutter og drøfter konkrete samarbejdsprojekter baseret på nye forskningsresultater og teknologiske udfordringer, som Kamstrup står overfor.

I efterårssemesteret 2020 har vi tre kandidatstuderende tilknyttet, som på basis af en ”project challenge” udbudt af os skal skive kandidatprojekt.

I forhold til entreprenørskab så har vi bl.a. indledt et samarbejde med DTU om Scale-up Champions, hvor startups kan byde ind på project challenges, vi har defineret. Ligeledes udbyder vi project challenges inden for kurset Applied Innovation in Engineering, som udbydes til AU-studerende i forårssemesteret 2021. Vi er i gang med andre initiativer på den front, som omfatter hackathons, project challenges med mere. De vil blive afviklet i 2021 og understøttes med Kamstrups discovery legater til startups.

Meget af vores interne udvikling er jo bundet op på product road maps, og det er der ikke så meget vildskab i, så vi vil gerne gennem samarbejdet med start ups skabe adgang til og lære af den nysgerrighed og agilitet som findes i dette miljø.

Læs mere om Kamstrup her