Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

For mentorer

Mentorrollen

SubUniversity giver gymnasieelever et helt særligt indblik i, hvad det vil sige at læse på en universitetsuddannelse. De bliver sat sammen i mentorgrupper á ca. 15 elever, hvor du som mentor, sammen med en mentormakker, er med til at lede dem på vej. 

I rollen som mentor kommer du og din mentormakker helt tæt på eleverne, og de kommer tæt på jer! For mange af eleverne vil I være deres første møde med universitetsstuderende, så de vil formentlig se jer som rollemodeller eller en slags "storesøster/bror". 

I er med til at skabe en mentorrelation til gymnasieeleverne, der er fortrolig og foregår i en åben atmosfære. Mentorrelationen bidrager på denne måde til elevernes personlige udvikling, læring og til dels afklaring omkring deres fremtidige studievalg. 

Det er derfor rigtig vigtigt, at I er bevidste om jeres rolle som mentor - både i præsentationen af jer selv, jeres hverdag og i dialogen med gymnasieeleverne.

Du vil få mere af vide om mentorrollen, forventningerne til jer og mentorforløbet efter ansættelse på informationsmødet og mentorkurset (beskrevet nedenfor). 

Mentorkursus

Inden jeres første møde med eleverne og mødes I til et mentorkursus , hvor I bliver klædt på til opgaven.

Efter kurset vil du som mentor være i stand til at kunne:

  • Udvikle indhold og forberede jer til dagsseminarer og camp
  • Fortælle historier fra dit liv som studerende der kan inspirere og motivere
  • Lytte til andre
  • Være opmærksom på egne antagelser
  • Starte refleksion hos andre

I vil desuden få en masse praktiske informationer.