Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Health Tech Innovation

HEALTH TECH INNOVATION

Fremtidens hospitalsvæsen kræver til stadighed nye, innovative tiltag for at kunne tilbyde borgerne den bedst mulige behandling. Denne interdisciplinære sommerskole sætter læge- og ingeniørstuderende sammen for at løse morgendagens problemer og opkvalificere samarbejdsevnerne mellem personalegrupperne.

Som deltagere på sommerskolen, vil I modtage et intensivt kursus i innovation - både i form af teoretisk, forskningsbaseret undervisning samt praktiske innovationsøvelser og ekskursioner.

Udover innovation, byder sommerskolen også på praktiske øvelser og forelæsninger fra indbudte eksperter fra såvel industrien som universitetsverdenen. Øvelserne består fx i hands-on kurser i ultralydsskanning og billeddiagnostik samt 3D-skanning objekter og 3D-printning af redesignede udgaver på 3D printere.

Deltagerne bliver opdelt i tværfaglige grupper, som i løbet af sommerskolen skal gennemføre et innovationsforløb, beregnet på at opøve de interdisciplinære samarbejdsevner. I vil, i løbet af sommerskolen, blive præsenteret for teknikker til at generere/udvælge gode ideer. Disse skal I bruge til at udforske alskens mulige løsninger på fremtidens sundhedsmæssige udfordringer og til slut udvælge den bedste.

Den valgte løsning skal I arbejde med i gruppen og udvikle forretningsmodel, se på implementering, teknisk realiserbarhed og nyhedsværdi af jeres ide. Dette arbejde skal munde ud i et afsluttende pitch, der skal præsenteres for et panel af innovationseksperter, som vil evaluere jeres ide og komme med feedback derpå.

Sommerskolen evalueres med et bestået/ikke-bestået baseret på jeres aktive deltagelse i arbejdet undervejs. For yderligere information omkring sommerskolen, kontakt Samuel Thrysøe på sat@ase.au.dk.

Kursusbeskrivelse

Find fuld kursusbeskrivelse i kursuskataloget