Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Genindskrivning

Genindskrivning kan søges af tidligere AU studerende, der ønsker at genoptage deres tidligere uddannelse.

Medicin, odontologi og psykologi
Der er generelt ikke ledige pladser på disse uddannelser. Det er derfor ikke muligt at søge om genindskrivning. Eventuelle ansøgninger og dispensationsansøgninger vil ikke blive sagsbehandlet af studienævnet, men administrativt afvist. Såfremt der skulle være ledige pladser, annonceres det på denne side.

Der kan undtagelsesvist søges om genindskrivning på bacheloruddannelsen i odontologi ved vinteroptaget 2019. Ansøgningsfristen er 15. oktober.

Marketing Management Communication (BA) og Corporate Communication (MA)
Bacheloruddannelsen Marketing Management Communication havde sidste optag i 2018, og kandidatuddannelsen Corporate Communication har sidste optag i 2019. Det er derfor ikke muligt at søge om studieskifte eller overflytning til disse uddannelser. Eventuelle ansøgninger og dispensationsansøgninger vil ikke blive sagsbehandlet af studienævnet, men administrativt afvist.

Der åbnes for ansøgninger til Studieskift/overflytning/genindskrivning den 1. oktober, hvor det også offentliggøres, hvilke uddannelser der kan søges til ved vinteroptaget 2019/2020.

Bacheloruddannelser

Bacheloruddannelser åbne for ansøgninger til genindskrivning og studieskift/overflytning vinteroptaget 2019/2020

Ansøgningsfrist 15. oktober 2019

ARTS

Der er ingen uddannelser åbne for ansøgninger.

BSS (Business and Social Sciences)

Economics and Business administration (Campus Herning)

Economics and Business administration (Campus Aarhus)

Erhvervsøkonomi (med tilvalg)

Erhvervsøkonomi, HA (Campus Herning)

Erhvervsøkonomi, HA (Campus Aarhus)

Erhvervsøkonomi-erhvervsret

Forretningsudvikling (diplomingeniør, Campus Herning)

Global Management and Manufacturing (Campus Herning)

Jura

Politik og økonomi

Samfundsfag

Statskundskab, dansksproget linje

Økonomi

Health

Odontologi

ST (Science and Technology)

Agrobiologi

Bygning

Bygningsdesign

Datalogi

Elektrisk energiteknologi (Stærkstrøm) (campus Aarhus)

Elektronik (Elektro) (Campus Herning)

Elektronik (Elektro) (Campus Aarhus)

Fysik

Informations- og kommunikationsteknologi

IT Produktudvikling

Kemi

Kemi (Diplomingeniør)

Kemi og fødevareteknologi (Diplomingeniør)

Kemiteknologi (civilingeniør)

Maskinteknik (Diplomingeniør)

Matematik

Matematik-økonomi

Medicinalkemi

Nanoscience

Sundhedsteknologi, (Diplomingeniør)

Særligt udbud – alle fakulteter

Genindskrivning efter bortvisning

Særlige uddannelser (ansøgningsfrist 1. december 2019)

Top-up - HA - Supplering for erhvervsakademiuddannelser (Campus Herning)

Top-up - HA - Supplering for erhvervsakademiuddannelser (Campus Aarhus)

Top-up programme for AP degrees (Economics and Business Administration, HA) (Campus Herning)

Top-up programme for AP degrees (Economics and Business Administration, HA) (Campus Aarhus)

Kandidatuddannelser

Kandidatuddannelser åbne for ansøgninger til studieskift og overflytning vinteroptaget 2019/2020

Ansøgningsfrist 15. oktober 2019

ARTS

Der er ingen uddannelser åbne for ansøgninger.

BSS (Business and Social Sciences)

Driftsøkonomi

Erhvervsøkonomi

Erhvervsøkonomi (med kandidattilvalg)

Erhvervsøkonomi - Business Intelligence

Erhvervsøkonomi - Business-to-Business Marketing and Purchasing

Erhvervsøkonomi - Finance

Erhvervsøkonomi - Finance and International Business

Erhvervsøkonomi - Information Management

Erhvervsøkonomi - Innovation Management

Erhvervsøkonomi - International Business

Erhvervsøkonomi - International Economic Consulting

Erhvervsøkonomi - Logistics and Supply Chain Management

Erhvervsøkonomi - Management Accounting and Control

Erhvervsøkonomi - Marketing

Erhvervsøkonomi - Strategy, Organisation and Leadership

Erhvervsøkonomi-erhvervsret

Informationsteknologi - it, kommunikation og organisation

Jura

Nationaløkonomi

Politik og økonimi

Quantitative Economics

Revision

Revision, erhvervskandidat

Samfundsfag

Samfundsfag (med kandidattilvalg)

Statskundskab, dansksproget linje

Statskundskab, engelsksproget linje

Teknologibaseret forretningsudvikling (civilingeniør)

Teknologibaseret forretningsudvikling, erhvervskandidat

Økonomi

Health

Der er ingen uddannelser åbne for ansøgninger

ST

Agrobiologi (Husdyrsundhed og -velfærd)

Agrobiologi (Planteernæring og -sundhed)

Agrobiologi Økologisk jordbrug med specialisering i Husdyrsundhed og -velfærd, sommeroptag

Agrobiologi Økologisk jordbrug med specialisering i Planteernæring og -sundhed, sommeroptag

Agro-Environmental Management (Jordbrug, natur og miljø)

Astronomi

Bioinformatik

Biomedicinsk teknik (scient. med.)

Biomedicinsk teknologi (civilingeniør)

Biologi

Biologi (med kandidattilvalg)

Byggeri (Civilingeniør)

Computerteknologi (Civilingeniør)

Datalogi

Datalogi (med kandidattilvalg)

Elektroteknologi (civilingeniør)

Fysik

Fysik (med kandidattilvalg)

Geofysik

Geologi

It-produktudvikling

Kemi

Kemi (med kandidattilvalg)

Kemi og bioteknologi (Civilingeniør)

Matematik

Matematik (med kandidattilvalg)

Matematik-økonomi

Medicinalkemi

Mekanik (civilingeniør)

Molekylær ernæring og fødevareteknologi

Molekylær medicin

Molekylærbiologi

Nanoscience

Statistik

Videnskabsstudier

Særligt udbud – alle fakulteter

Genindskrivning efter bortvisning

Forudsætninger for bachelorstuderende

For bachelorstuderende skal følgende forudsætninger alle være opfyldt, før din ansøgning om genindskrivning eller studieskift kan imødekommes:

 • Du skal på indskrivningstidspunktet have bestået studieelementer svarende til 1. studieår på den uddannelse ved AU, du søger om at blive genindskrevet på. Du bør orientere dig i uddannelsens studieordning for at undersøge dette.
  Du kan desuden få råd og vejledning hos hovedområdernes studievejledere på Arts, Science and Technology, Health og Aarhus BSS.
 • Hvis du ikke har bestået elementer svarende til hele bacheloruddannelsens 1. studieår ved AU, skal du i stedet søge om optagelse på bacheloruddannelsen via Den Koordinerede Tilmelding (KOT), hvor du skal oplyse om beståede kurser på bachelorniveau med henblik på obligatorisk meritvurdering.
 • Der skal være ledige pladser på det studietrin, du ville kunne indplaceres på. I tilfælde af flere kvalificerede ansøgere end antal pladser vil prioriteringen ske ved lodtrækning. Der gælder desuden særlige forhold for dimensionerede uddannelser i forhold til antal studiepladser.
 • Du skal opfylde alle adgangskrav til den ønskede bacheloruddannelse inden studiestart.
 • Hvis du har været bortvist fra universitetet, skal du huske at uploade det afgørelsesbrev, du har modtaget om bortvisningen.
 • Du må ikke være begrænset af reglerne om begrænset mulighed for dobbeltuddannelse.
 • Hvis du er blevet administrativt udmeldt fra den samme uddannelse, du ønsker at søge om genindskrivning på, skal AU på grundlag af en konkret faglig vurdering vurdere, om du, siden du sidst var indskrevet på uddannelsen, har væsentligt forbedrede muligheder for at gennemføre uddannelsen, eller om uddannelsen er væsentligt ændret. Du søger om tilladelse ved at udfylde denne blanket vedrørende udmeldelse og forbedrede studiemuligheder til din ansøgning.
  Dette gælder, uanset om du tidligere har været indskrevet på den samme uddannelse på AU eller på en anden dansk uddannelsesinstitution. Det gælder også, hvis du stadig er indskrevet, men kunne være blevet administrativt udmeldt på grund af inaktivitet, opbrugte eksamensforsøg, overskredet maksimal studietid eller permanent bortvisning.

Forudsætninger for kandidatstuderende

For kandidatstuderende skal følgende forudsætninger være opfyldt, før din ansøgning om genindskrivning kan imødekommes:

 • Du skal på indskrivningstidspunktet have bestået hele 1. studieår af den uddannelse på Aarhus Universitet, du søger om at blive genindskrevet på. Du bør orientere dig i uddannelsens studieordning for at undersøge, om du opfylder kravet om bestået 1. studieår. 
  Du kan desuden få råd og vejledning hos hovedområdernes studievejledere på Arts, Science and Technology, Health og Aarhus BSS.
 • Hvis du ikke har bestået elementer svarende til hele kandidatuddannelsens 1. studieår ved AU, skal du i stedet søge om ordinær optagelse på kandidatuddannelsen, hvor du skal oplyse om beståede kurser på kandidatniveau med henblik på obligatorisk meritvurdering.
 • Der skal være ledige pladser på det studietrin, du ville kunne indplaceres på. I tilfælde af flere kvalificerede ansøgere end antal pladser vil prioriteringen ske ved lodtrækning. Der gælder desuden særlige forhold for dimensionerede uddannelser i forhold til antal studiepladser.
 • Du skal opfylde de gældende adgangskrav til den ønskede kandidatuddannelse før studiestart.
 • Hvis du har været bortvist fra universitetet, skal du huske at uploade det afgørelsesbrev, du har modtaget om bortvisningen.
 • Du må ikke være begrænset af reglerne om begrænset mulighed for dobbeltuddannelse.
 • Hvis du er blevet administrativt udmeldt fra den samme uddannelse, du ønsker at søge om genindskrivning på, skal AU på grundlag af en konkret faglig vurdering vurdere, om du, siden du sidst var indskrevet på uddannelsen, har væsentligt forbedrede muligheder for at gennemføre uddannelsen, eller om uddannelsen er væsentligt ændret. Du søger om tilladelse ved at udfylde denne blanket vedrørende udmeldelse og forbedrede studiemuligheder til din ansøgning.
  Dette gælder, uanset om du tidligere har været indskrevet på den samme uddannelse på AU eller på en anden dansk uddannelsesinstitution. Det gælder også, hvis du stadig er indskrevet, men kunne være blevet administrativt udmeldt på grund af inaktivitet, opbrugte eksamensforsøg, overskredet maksimal studietid eller permanent bortvisning.

Regler for genindskrivning

Hvis du tidligere har været indskrevet på den uddannelse, som du søger om optagelse på, skal du være opmærksom på, at der gælder særlige regler for ny indskrivning: 

Hvis du selv har udmeldt dig
Hvis du selv har udmeldt dig, kan genindskrivning tidligst finde sted 5 måneder efter, at den tidligere indskrivning er bragt til ophør.

Eksamensret
Vær opmærksom på, at du ikke har eksamensret i det samme semester, som du er blevet udmeldt. Dvs. du har først eksamensret igen fra det efterfølgende semester, såfremt du kan genindskrives. Dette gælder også, selvom du er blevet administrativt udmeldt og har fået dispensation til at blive genindskrevet i det samme semester, som du er blevet udmeldt. Hvis du er i tvivl om, hvilken eksamensret der gælder for dig, er du velkommen til at skrive til os. Du finder kontaktoplysninger under Spørgsmål og kontakt.

Tidligere eksaminer og eksamensforsøg Hvis du bliver genindskrevet på uddannelsen, skal du være opmærksom på, at dine tidligere eksamensforsøg og beståede eksaminer følger med over i din nye indskrivning, i visse tilfælde også selvom du indskrives på en nyere studieordning. Det samme gælder de krav om første årsprøve og evt. tidsgrænser, der er en del af den gældende studieordning på uddannelsen.

Genindskrivning efter bortvisning

Genindskrivning efter bortvisning sker ikke automatisk, og du skal derfor oprette en ansøgning i ansøgningssystemet snarest muligt, efter at du har modtaget dit bortvisningsbrev, og senest inden bortvisningsperiodens udløb.

Når du via det digitale ansøgningssystem søger om genindskrivning efter bortvisning, kan du blive genindskrevet til førstkommende semester, efter at din bortvisningsperiode er udløbet.

Ansøgningssystemet er åbent hele tiden for ansøgninger om genindskrivning efter bortvisning og følger dermed ikke andre ansøgningsfrister for optagelse.

Sådan søger du
Hvis du har været bortvist fra universitetet, skal du huske at uploade det afgørelsesbrev, du har modtaget om bortvisningen.
Vær desuden opmærksom på, at du skal oprette din ansøgning på en særlig måde:

Oprettelse af ansøgning efter bortvisning:

 1. Vælg "opret ansøgning".
 2. Under "uddannelsestype": vælg (den relevante) ”Studieskift/Overflytning – Bacheloruddannelser” eller ”Studieskift/Overflytning – Kandidatuddannelser".
 3. Tryk "Søg".
 4. Vælg (den relevante) "Genindskrivning efter bortvisning – bacheloruddannelse" eller "Genindskrivning efter bortvisning – kandidatuddannelse" i listen over uddannelser.
 5. Tryk "Videre til oprettelse af ansøgning".
 6. Udfyld alle felter.
 7. Husk at uploade dit afgørelsesbrev i det relevante felt.
 8. Indhent data fra AU under "Indhent oplysninger".
 9. Under punktet "Krav og forudsætninger" kan du nu finde data fra dine foreløbige resultater på din bachelor- og/eller kandidatuddannelse under "ikke færdiggjorte videregående uddannelser".    

Sådan søger du

Digitalt ansøgningsskema

Ansøgning om genindskrivning sker igennem det digitale ansøgningssystem. Hele ansøgningsproceduren foregår online, og vi modtager ikke ansøgninger i papirform.

Orienter dig om uddannelsen, før du søger
Det er vigtigt, at du på forhånd orienterer dig om adgangskravene til den bacheloruddannelse eller kandidatuddannelse, du er interesseret i.

Vedhæft relevant dokumentation

* Dokumentation markeret med fed skal altid uploades. Øvrige dokumenter uploades hvis relevant.

 • Udmeldelsesbrev eller udmeldelsesbekræftelse fra dit universitet    
 • Eksamensbeviser og karakterudskrifter
 • Udskrift over alle prøveforsøg (udskrift RA052U fra dit universitet)
 • Afgørelser fra studienævnet om ekstra eksamensforsøg, inaktivitet eller maksimal studietid.
 • Blanket vedr. udmeldelse og forbedrede studiemuligheder.
 • Bortvisningsbrev, hvis du har været bortvist fra universitetet.
 • Opholdstilladelse/statsborgerskab (kun ikke-EU/EØS-ansøgere)

Krav til dokumentation
Eksamensbeviser og karakterudskrifter skal være stemplet og underskrevet af dit hjemuniversitet. Hvis du er nuværende eller tidligere studerende på et dansk universitet, kan du indhente en studieudskrift via dataudveksling i det digitale ansøgningssystem, når du opretter din ansøgning.

Oversættelse af dokumenter
Dokumenter, som ikke er udstedt på dansk, norsk, svensk eller engelsk, skal oversættes til et af de nævnte sprog. Oversættelser af officielle eksamensbeviser skal stemples og underskrives af en autoriseret oversætter eller af dit hjemuniversitet. Kursusbeskrivelser må du gerne selv oversætte til engelsk, men oversættelserne skal i så fald stemples og underskrives af dit hjemuniversitet.

Hjælp til online ansøgning

Videovejledninger

Hvornår skal du søge?

Der er to årlige ansøgningsfrister:

 • 15. oktober 2019 med henblik på studiestart januar/februar 2020.
 • 1. marts 2020 med henblik på studiestart august/september 2020.

Bemærk, at ikke alle uddannelser vil være åbne for vinterstart. Det vil blive annonceret, hvilke bachelor- og kandidatuddannelser der er åbne for vinterstart. 

Ansøgning om genindskrivning efter den ordinære ansøgningsfrist
For nogle uddannelser kan ansøgningsfristen forlænges (2. runde), men langtfra for alle. Rent teknisk er det dog muligt at sende en ansøgning, men denne vil kun blive vurderet, hvis der er åbent for ansøgning i 2. runde. Alternativt vil du få et afslagsbrev.

Hvornår får du svar?

Sagsbehandling sker løbende.

Din ansøgning kan dog tidligst behandles efter ansøgningsfristerne af hensyn til afklaring af antallet af ledige studiepladser på den ønskede uddannelse.

Særligt for dimensionerede uddannelser vil svar angående optagelse eller afslag først kunne gives sent, for nogle uddannelser først lige op til eller endda efter studiestart. 

Hvis du kan tilbydes optagelse, har du 1 uge til at acceptere dit optagelsestilbud via ansøgningssystemet.

Studiegebyr

Ikke-EU/EØS-borgere skal betale studiegebyr ved indskrivning på Aarhus Universitet, medmindre der dokumenteres permanent opholdstilladelse i Danmark eller tilsvarende

Spørgsmål og kontakt

Hvis du har spørgsmål til genindskrivning, kan du skrive til:

Regelgrundlag

Se adgangsbekendtgørelserne i AU’s regelsamling