Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Klinisk tandtekniker

Den kliniske tandtekniker behandler patienter, som har brug for tandproteser. Uddannelsen foregår kun i Århus og er koncentreret om kliniske teorifag, patientbehandling og laboratoriearbejde.

Den kliniske tandtekniker skal have praktisk håndelag, æstetisk sans og besidde evne til at skabe en god kontakt til det enkelte menneske.

Den kliniske tandtekniker kan blive ansat hos en klinisk tandtekniker eller en tandlæge. Efter et års ansættelse kan den kliniske tandtekniker få autorisation til at drive egen klinik eller indgå i klinikfællesskab.

Patientbehandling og arbejde på laboratorie

Som klinisk tandtekniker behandler du patienter, som har brug for tandproteser. Har patienten stadig nogle af sine egne tænder fremstiller du en delprotese. Det sker i samarbejde med en tandlæge, der tager sig af en eventuel behandling af patientens tænder, slimhinder og kæbeled. Har patienten ingen tænder tilbage fremstiller den kliniske tandtekniker en helprotese.

Arbejdsopgaver

Den kliniske tandtekniker

  • undersøger patienter - optager journal
  • henviser evt. til tandlæge
  • tager aftryk af tænder og gummer
  • fremstiller proteser i laboratoriet
  • indsætter og justerer de færdige proteser
  • informerer og instruerer i renholdelse af proteserne
  • foretager opfølgende undersøgelser af patienterne.

Jobmuligheder

Som klinisk tandtekniker kan du blive ansat hos en klinisk tandtekniker, en privatpraktiserende tandlæge eller i en kommunal tandpleje. Efter et års ansættelse kan du få autorisation til at drive egen klinik eller indgå i klinikfællesskab.  

Ny professionsbacheloruddannelse i klinisk tandteknik starter i 2023

Det sidste hold studerende på den nuværende 2-årige erhvervsakademiuddannelse i klinisk tandteknik blev optaget i juli 2021.

I efteråret 2023 starter en ny 3 ½ årig professionsbacheloruddannelse i klinisk tandteknik. Den nye uddannelse skal sikre et akademisk, teoretisk og teknisk løft af faget, så de kliniske tandteknikere opnår bedre kompetencer til at kunne varetage komplekse behandlinger med aftagelig protetik i samarbejde med tandlæger og andre samarbejdspartnere.

Beskrivelse af uddannelsen og adgangskrav er på vej.  

Er du interesseret i at høre mere om de foreløbige adgangskrav til den nye uddannelse, kan du kontakte studievejleder:

Mette Aakjær, tlf. 871 67 859, aakjaer@dent.au.dk

Vil du gerne høre mere om indholdet i den nye uddannelse, kan du kontakte delprojektleder for professionsbacheloruddannelsen i klinisk tandteknik:

Helle Hornhaver, tlf. 28 99 22 79, hornhaver@dent.au.dkStudiebeskrivelse

Uddannelsen til klinisk tandtekniker varer 4 ½-år.

Du skal have gennemført uddannelse som klinisk tandteknikerassistent på Tandteknikerskolen i København, før du kan søge ind på den 2-årige videregående uddannelse til klinisk tandtekniker. Undervisningen forudsætter, at du selvstændigt kan udføre de tekniske faser i fremstilling af proteser.

Den teoretiske undervisning danner basis for, at du kan undersøge patienter, lægge behandlingsplaner og udføre den kliniske og tekniske fremstilling af proteserne.

Uddannelsen består af følgende elementer:

  • Biologiske og medicinske basisfag, fx anatomi samt fysiologi
  • Kliniske fag - teori og praksis, fx klinisk oral fysiologi (KOF) og patientbehandling
  • Øvrige fag, fx retsodontologi, sociologi/psykologi 

Kontakt

Uddannelsens leder

Studieadministrationen Health

Søren Dam

Uddannelsesadministrator

Studievejleder