Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Klinisk tandtekniker

Den kliniske tandtekniker behandler patienter, som har brug for tandproteser. Uddannelsen foregår kun i Århus og er en overbygning på uddannelsen som klinisk tandteknikerassistent, der foregår på Tandteknikerskolen i København. Uddannelsen er koncentreret om kliniske teorifag, patientbehandling og laboratoriearbejde.

Den kliniske tandtekniker skal have praktisk håndelag, æstetisk sans og besidde evne til at skabe en god kontakt til det enkelte menneske.

Den kliniske tandtekniker kan blive ansat hos en klinisk tandtekniker eller en tandlæge. Efter et års ansættelse kan den kliniske tandtekniker få autorisation til at drive egen klinik eller indgå i klinikfællesskab.

Patientbehandling og arbejde på laboratorie

Som klinisk tandtekniker behandler du patienter, som har brug for tandproteser. Har patienten stadig nogle af sine egne tænder fremstiller du en delprotese. Det sker i samarbejde med en tandlæge, der tager sig af en eventuel behandling af patientens tænder, slimhinder og kæbeled. Har patienten ingen tænder tilbage fremstiller den kliniske tandtekniker en helprotese.
For at blive optaget på uddannelsen skal du have gennemført uddannelsen til klinisk tandteknikerassistent.

Arbejdsopgaver

Den kliniske tandtekniker

 • undersøger patienter - optager journal
 • henviser evt. til tandlæge
 • tager aftryk af tænder og gummer
 • fremstiller proteser i laboratoriet
 • indsætter og justerer de færdige proteser
 • informerer og instruerer i renholdelse af proteserne
 • foretager kontrolundersøgelser af patienterne.

Jobmuligheder

Som klinisk tandtekniker kan du blive ansat hos en klinisk tandtekniker eller en tandlæge. Efter et års ansættelse kan du få autorisation til at drive egen klinik eller indgå i klinikfællesskab.

Optagelse 2021

Ansøgningsprocedure

Adgangskrav
Gennemført uddannelse til laboratorietandtekniker eller klinisk tandteknikerassistent. Udenlandske ansøgere skal inden studiestarten have bestået studieprøven i dansk.
Der kan dispenseres fra adgangskravene, hvis tilsvarende kvalifikationer haves.

Ansøgning om optagelse sker via optagelse.dk www.optagelse.dk Uddannelsesnummer: 22 022 Bilag til ansøgningen: Motiveret ansøgning, kopier af alle relevante eksamensbeviser og anbefalinger samt et vellignende foto.

Ansøgningsfrist er den 15. marts.

Procedure: Alle ansøgere, der opfylder adgangskravene, indkaldes til interview. Ved interviewet vurderes nedenstående kriterier. Ansøger skal med et par sætninger udfærdige en kort skriftlig motivation for studiet og redegøre for en teknisk procedure. Der vil blive lagt vægt på refleksionsevner og skriftlige kommunikationsfærdigheder. Herudover vil der være en praktisk prøve med tandopstilling på indstøbte modeller.

Ved interview lægges der vægt på følgende kriterier

(rækkefølgen er ikke prioriteret):

 • Erfaring
 • Mundtlige kommunikationsfærdigheder
 • Skriftlige kommunikationsfærdigheder
 • Engelske læse– og forstå færdigheder
 • Praktiske færdigheder
 • Motivation 

Udvælgelse vil ske ud fra en samlet vurdering af ovenstående.  

Introdage og studiestart 
Introdage :  Sædvanligvis to dage i slutningen af august
Studiestart : Ca. 1. september

Er du interesseret i at høre mere om uddannelsen, kan du kontakte studievejleder:

Mette Aakjær, tlf. 871 67 859, aakjaer@dent.au.dk

Studiebeskrivelse

Uddannelsen til klinisk tandtekniker varer 4 ½-år.

Du skal have gennemført uddannelse som klinisk tandteknikerassistent på Tandteknikerskolen i København, før du kan søge ind på den 2-årige videregående uddannelse til klinisk tandtekniker. Undervisningen forudsætter, at du selvstændigt kan udføre de tekniske faser i fremstilling af proteser.

Den teoretiske undervisning danner basis for, at du kan undersøge patienter, lægge behandlingsplaner og udføre den kliniske og tekniske fremstilling af proteserne.

Uddannelsen består af følgende elementer:

 • Biologiske og medicinske basisfag, fx anatomi samt fysiologi
 • Kliniske fag - teori og praksis, fx klinisk oral fysiologi (KOF) og patientbehandling
 • Øvrige fag, fx retsodontologi, sociologi/psykologi 

Kontakt

Uddannelsens leder

Studieadministrationen Health

Søren Dam

Uddannelsesadministrator

Studievejleder