Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Planlægningssiden for Aarhus HF & VUC


Det rullende Universitet skal den 1. oktober 2020 undervise gymnasiets 15 klasser (6 HF2, 3 profilklasser, 6 HF-enkeltfagshold). Der skal vælges 12 undervisere til dagen.

Denne side giver et overblik over planlægningsforløbet samt opgaver og ansvar i forbindelse med undervisningsdagen. Siden vil løbende blive opdateret.

1: Aftalte ringetider

For HF2 og profiklasser er der lavet aftale om følgende ringetider:

For HF-E formiddag er der lavet aftale om følgende ringetider:

For HF-E eftermiddag er der lavet aftale om følgende ringetider:

2: Valg af undervisere og skemalægning

Gymnasiet vælger studenterundervisere ud fra det tilsendte underviserkatalog (fire faner), der informerer om de studerendes uddannelser, faglige undervisningsemner m.m.

Fra det tilsendte underviserkatalog skal der vælges 12 antal studenterundervisere (fane 1).

Gymnasiet lægger herefter skemaet (fane 2), så de faglige emner fx matcher klassernes studieretninger. 

Gymnasiet udfylder klassernes studieretninger (fane 3)

Gymnasiet udfylder IT- og kontaktoplysninger (fane 4)

2.1: Hvordan vælges undervisere?

Underviserkataloget

Kataloget indeholder bl.a. en beskrivelse af studenterundervisernes emne, ønsker til remedier i undervisningslokalet, forslag til relevante fagområder etc.

Når gymnasiet har udvalgt de ønskede undervisere, sættes kryds til venstre ud for undervisererne i excel-arket og kataloget sendes retur til DrU. Er det ikke muligt at imødekomme en undervisers angivne ønsker til remedier, informeres DrU herom.

  • Blå farvemarkering:
    Enkelte studenterundervisere tilbyder to undervisningsemner, hvoraf det ene vil være markeret med blå. Det er derfor vigtigt, at gymnasiet i selve skemaet markerer, hvilket undervisningsemne der er valgt for den pågældende underviser. Gymnasiet må selvfølgelig gerne vælge et emne med en studenterunderviser til en klasse i første modul og et andet emne med samme studenterunderviser til en anden klasse i sidste modul.
  • Grøn farvemarkering:
    Her er der tale om nyansatte undervisere, der medbringer dugfriske emner

3. Færdigt skema og oversigt over valgte undervisere

3.1: Det færdige skema

3.2: Oversigt over valgte undervisere, emner og uddannelser

NavnUddannelseUndervisningsemne
  Abinaya R.  Diplomingeniør i Sundhedsteknologi og Civilingeniør i Biomedicinsk teknologi  3D printning & patientspecifik behandling i sundhedsvæsnet  
Anne K. H.PsykologiOndskab som et alment menneskeligt potentiale – Når det moralske kompas frakobles
Clara H. J.Samfundsfag og Erhvervsøkonomi, HAOvervågningssamfund - tilstræbelsesværdigt eller ej?
Eva F. J.Molekylær MedicinSygdomsbehandling og designerbørn
Ida N. V.    Psykologi Innovation og kreativitet - hvad rager det mig?
Laura J. S.      Samfundsfag og PsykologiGruppeidentitet: Hvor galt kan det gå?
Lilian C.BiologiMikrobernes hjælpende hånd
Line A. D.Economics and Business AdministrationKan penge motivere?
Louise R.   AntropologiKunsten at forstå mennesker
Louise W. G.PsykologiPsykologi fra et ekstremt og usædvanligt perspektiv
Marie H.Civilingeniør i Byggeri”Løb! Din bro kollapser”
Sofie M.      Engelsk og Film og medierVæmmelse, vold og hævn: en biokulturel tilgang til Tarantinos Django Unchained (2012)

4: Plakater og information til personalet

Plakat og infomateriale

Allerede nu kan I downloade plakaten, der kan benyttes til jeres elektroniske infotavler, hjemmeside, Lectio el. lign. (klik på plakaten til højre)

Det rullende Universitet sørger for at afsende selvsamme plakat i A3-form, så den kan hænges op på gymnasiet.

Information til gymnasiets medarbejdere

Download her et informationsbrev til gymnasiets personale, der beskriver, hvad der skal ske på undervisningsdagen. Bemærk, at dokumentet er tænkt som en inspiration og hjælp til jer, så I kan naturligvis frit tilpasse det.

5: Sådan forberedes eleverne til undervisningsdagen

Jo bedre eleverne er forberedt, jo bedre bliver undervisningsdagen

Det er vigtigt, at I som gymnasium forbereder eleverne på dagens indhold og rammer.

Nogle gymnasier vælger at informere eleverne til en fælles morgensamling, mens andre vælger at bruge noget tid i klassen på at forberede eleverne på dagen. Ud over generel oplysning om dagens forløb må også påregnes den faglige forberedelse til dagen.  

5.1: Materiale der skal anvendes til at forberede eleverne


Film om Det rullende Universitet

Filmen skildrer en typisk undervisningsdag med Det rullende Universitet. Vis eksempelvis filmen til en morgensamling. 

Klik på filmen til højre

Forberedelsesark

Eleverne skal forberede sig fagligt til dagen. Studenterunderviserne har udarbejdet et forberedelsesark til hver enkelt klasse, som eleverne skal orientere sig i inden undervisningsdagen.

Gymnasiet sørger for at distribuere forberedelsesmaterialet til eleverne.  

Forberedelsesarkene kan hentes via linket til højre. 

Spørgeguide

Gymnasiet bedes inden undervisningsdagen distribuere vores spørgeguide til eleverne, da den er et forberedende element til oplægget om studie og studieliv.  Spørgeguiden stiller spørgsmål til eleverne selv, der får dem til at reflektere over eget uddannelsesvalg samt giver eleverne idéer til spørgsmål, de kan stille til studenterunderviserne på dagen.

Klik på spørgeguiden til højre.

6: Praktisk information til gymnasiet

Det digitale lærerværelse

Hele dagen er "lærerværelset" åbent for studenterunderviserne, gymnasieledelsen og dagens koordinator, Sine Bækgaard Madsen, og sidstnævnte sidder på lærerværelset hele undervisningsdagen (fra kl. 8.55)

Der er fælles morgenbriefing af studenterunderviserne kl. 9.10 i det digitale lærerværelse.

Link til det digitale lærerværelse

Fraværsregistrering

Aarhus Hf & VUC sørger for, at der bliver taget fravær i starten af hvert modul. 

Ansvar og beredskab

Gymnasiet sørger for, at der minimum er én personalerepræsentant på undervisningsdagen, som har det fulde ansvar for eleverne. Herunder også det ledelsesmæssige ansvar i tilfælde af uhensigtsmæssig adfærd samt ansvaret i tilfælde af uheld, ulykker og akutte, alvorlige sygdomsanfald.

Den ansvarshavende person på Aarhus HF og VUC er Lene Madsen 

Presse

På undervisningsdagen vil DrU være behjælpelig med at udpege undervisning med særligt spændende motiver til pressefotos samt finde studenterundervisere, der kan indgå i et interview.

Der henvises til DrU's generelle information til pressen 

7: Evaluering

Der laves to evalueringer af undervisningsdagen:

1) Elevernes evaluering

I slutningen af 3. modul vil studenterunderviserne bede eleverne om elektronisk at evaluere dagen. DrU sender en oversigt over elevernes evalueringer af undervisningsdagen til gymnasieledelsen.

2) Gymnasieledelsens evaluering

Gymnasieledelsen/kontaktpersonen bedes evaluere den samlede oplevelse af dagen med Det rullende Universitet via et tilsendt link fra projektledelsen.