Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Planlægningssiden for Det Blå Gymnasium, Sønderborg


Det rullende Universitet skal den 9. september 2020 undervise gymnasiets 2.g og 3.g klasser (11 stk. HHX)

Denne side giver et overblik over planlægningsforløbet samt opgaver og ansvar i forbindelse med undervisningsdagen. Siden vil løbende blive opdateret.

1: Aftalte ringetider

2: Valg af undervisere og skemalægning

Gymnasiet vælger studenterundervisere ud fra det tilsendte underviserkatalog (fire faner), der informerer om de studerendes uddannelser, faglige undervisningsemner m.m.

Fra det tilsendte underviserkatalog skal der vælges 11 antal studenterundervisere (fane 1).

Gymnasiet lægger herefter skemaet (fane 2), så de faglige emner fx matcher klassernes studieretninger. 

Gymnasiet udfylder klassernes studieretninger (fane 3)

Gymnasiet udfylder IT- og kontaktoplysninger (fane 4)

2.1: Hvordan vælges undervisere?

Underviserkataloget

Kataloget indeholder bl.a. en beskrivelse af studenterundervisernes emne, ønsker til remedier i undervisningslokalet, forslag til relevante fagområder etc.

Når gymnasiet har udvalgt de ønskede undervisere, sættes kryds til venstre ud for undervisererne i excel-arket og kataloget sendes retur til DrU. Er det ikke muligt at imødekomme en undervisers angivne ønsker til remedier, informeres DrU herom.

  • Blå farvemarkering:
    Enkelte studenterundervisere tilbyder to undervisningsemner, hvoraf det ene vil være markeret med blå. Det er derfor vigtigt, at gymnasiet i selve skemaet markerer, hvilket undervisningsemne der er valgt for den pågældende underviser. Gymnasiet må selvfølgelig gerne vælge et emne med en studenterunderviser til en klasse i første modul og et andet emne med samme studenterunderviser til en anden klasse i sidste modul.
  • Grøn farvemarkering:
    Her er der tale om nyansatte undervisere, der medbringer dugfriske emner

3. Færdigt skema og oversigt over valgte undervisere

3.1: Det færdige skema

3.2: Oversigt over valgte undervisere, emner og uddannelser

NavnUddannelseUndervisningsemne
Bolette K. AFolkesundhedsvidenskabEr nudging løsningen på fremtidens folkesundhed?
Camilla M. Medievidenskab Influencer-markedsføring i et juridisk perspektiv
Christian F. S.ØkonomiSpilteoriens brede aspekt
Emma K. K. K.ØkonomiBoligmarkedet
Frederik G. S. ØkonomiHverdagens økonomi
Ida N. V. Psykologi Innovation og kreativitet - hvad rager det mig?
Jens K. S.Diplomingeniør i Informations- og Kommunikationsteknologi og Civilingeniør i ComputerteknologiHvorfor vektorer er det eneste vigtige - matematik i computerspil
Lisbeth H. K.StatskundskabInternational arbejdsdeling - en moderne form for slavehandel?
Mads B. P.Politik og ØkonomiLav din egen Finanslov
Marie D. JuraHverdagens Jura
Pernille U.Erhvervsøkonomi, HAAktieinvestering for nybegyndere

4: Plakater og information til personalet

Plakat og infomateriale

Allerede nu kan I downloade plakaten, der kan benyttes til jeres elektroniske infotavler, hjemmeside, Lectio el. lign. (klik på plakaten til højre)

Det rullende Universitet sørger for, at afsende selvsamme plakat i A3-form, så den kan hænges op på gymnasiet.

Information til gymnasiets medarbejdere

Download her et informationsbrev til gymnasiets personale, der beskriver, hvad der skal ske på undervisningsdagen. Bemærk, at dokumentet er tænkt som en inspiration og hjælp til jer, så I kan naturligvis frit tilpasse det.

5: Sådan forberedes eleverne til undervisningsdagen

Jo bedre eleverne er forberedt, jo bedre bliver undervisningsdagen

Det er vigtigt, at I som gymnasium forbereder eleverne på dagens indhold og rammer.

Nogle gymnasier vælger at informere eleverne til en fælles morgensamling, mens andre vælger at bruge noget tid i klassen på at forberede eleverne på dagen. Ud over generel oplysning om dagens forløb må også påregnes den faglige forberedelse til dagen.  

5.1: Materiale der skal anvendes til at forberede eleverne


Film om Det rullende Universitet

Filmen skildrer en typisk undervisningsdag med Det rullende Universitet. Vis eksempelvis filmen til en morgensamling. 

Klik på filmen til højre

Forberedelsesark

Eleverne skal forberede sig fagligt til dagen. Studenterunderviserne har udarbejdet et forberedelsesark til hver enkelt klasse, som eleverne skal orientere sig i inden undervisningsdagen.

Gymnasiet sørger for at distribuere forberedelsesmaterialet til eleverne.  

Forberedelsesarkene kan hentes via linket til højre. 

Spørgeguide

Gymnasiet bedes inden undervisningsdagen distribuere vores spørgeguide til eleverne, da den er et forberedende element til oplægget om studie og studieliv og til fagdating.  Spørgeguiden stiller spørgsmål til eleverne selv, der får dem til at reflektere over eget uddannelsesvalg samt giver eleverne idéer til spørgsmål, de kan stille til studenterunderviserne på dagen.

Klik på spørgeguiden til højre.

6: Praktisk information til gymnasiet

Det digitale lærerværelse

Hele dagen er "lærerværelset" åbent for studenterunderviserne, gymnasieledelsen og dagens koordinator, Sine Bækgaard Madsen, og sidstnævnte sidder på lærerværelset hele undervisningsdagen (fra kl. 7.30)

Der er morgenbriefring af studenterunderviserne kl. 7.45 og i pauserne kan de klikke sig ind på lærerværelset.

Link til det digitale lærerværelse

Fraværslister

Det Blå Gymnasium Sønderborg sørger for, at der bliver taget fravær i starten af hvert modul.

Ansvar og beredskab

Gymnasiet sørger for, at der minimum er én personalerepræsentant som har det fulde ansvar for eleverne  selve undervisningsdagen.

Den ansvarshavende person på Det Blå Gymnasium den 9. september 2020 er Dorthe Milling Stjernholm.

Digital fagdating

I 2. modul af undervisningsdagen vil der være en online fagdating, hvor eleverne får mulighed for at møde studerende fra forskellige studier på Aarhus Universitet. Her vil eleverne kunne høre om hvordan det konkret er at gå på f.eks. medicin, statskundskab eller fysikstudiet. 

Presse

Det er aftalt, at Dorthe Milling Stjernholm tager kontakt til pressen. På undervisningsdagen vil DrU være behjælpelig med at udpege undervisning samt finde studenterundervisere, der kan indgå i et interview.

Der henvises til DrU's generelle information til pressen 

7: Evaluering

Der laves to evalueringer af undervisningsdagen:

1) Elevernes evaluering

I slutningen af 3. modul vil studenterunderviserne bede eleverne om elektronisk at evaluere dagen. DrU sender en oversigt over elevernes evalueringer af undervisningsdagen til gymnasieledelsen.

2) Gymnasieledelsens evaluering

Gymnasieledelsen/kontaktpersonen bedes evaluere den samlede oplevelse af dagen med Det rullende Universitet via et tilsendt link fra projektledelsen.