Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Planlægningssiden for Fredericia Gymnasium


Det rullende Universitet skal den 12. nov. 2020 undervise gymnasiets 36 klasser (STX)

Denne side giver et overblik over planlægningsforløbet samt opgaver og ansvar i forbindelse med undervisningsdagen. Siden vil løbende blive opdateret.

1: Aftalte ringetider

2: Valg af undervisere og skemalægning

Gymnasiet vælger studenterundervisere ud fra det tilsendte underviserkatalog (fire faner), der informerer om de studerendes uddannelser, faglige undervisningsemner m.m.

Fra det tilsendte underviserkatalog skal der vælges 36 studenterundervisere (fane 1).

Gymnasiet lægger herefter skemaet (fane 2), så de faglige emner fx matcher klassernes studieretninger. 

Gymnasiet udfylder klassernes studieretninger (fane 3)

Gymnasiet udfylder IT- og kontaktoplysninger (fane 4)

2.1: Hvordan vælges undervisere?

Underviserkataloget

Kataloget indeholder bl.a. en beskrivelse af studenterundervisernes emne, ønsker til remedier i undervisningslokalet, forslag til relevante fagområder etc.

Når gymnasiet har udvalgt de ønskede undervisere, sættes kryds til venstre ud for undervisererne i excel-arket og kataloget sendes retur til DrU. Er det ikke muligt at imødekomme en undervisers angivne ønsker til remedier, informeres DrU herom.

  • Blå farvemarkering:
    Enkelte studenterundervisere tilbyder to undervisningsemner, hvoraf det ene vil være markeret med blå. Det er derfor vigtigt, at gymnasiet i selve skemaet markerer, hvilket undervisningsemne der er valgt for den pågældende underviser. Gymnasiet må selvfølgelig gerne vælge et emne med en studenterunderviser til en klasse i første modul og et andet emne med samme studenterunderviser til en anden klasse i sidste modul.
  • Grøn farvemarkering:
    Her er der tale om nyansatte undervisere, der medbringer dugfriske emner

3. Færdigt skema og oversigt over valgte undervisere

3.1: Det færdige skema

3.2: Oversigt over valgte undervisere, emner og uddannelser

NavnUddannelseUndervisningsemne
Ajanthan K. Fysik Kvantemekanik
Anna K. G. Nordisk sprog og litteratur (Dansk) og Samfundsfag "Jeg kom, jeg så, jeg sejrede." - Er det en tekst?
Anne K. H. Psykologi Ondskab som et alment menneskeligt potentiale – Når det moralske kompas frakobles
Anne Louise J. Molekylær Medicin Må videnskaben ændre på mennesket?
Anne Marie M. F. Kemi og Biologi Krystallerne på din æggemad
Asmitha D. Samfundsfag og Historie Danmark som småstat - krigsdeltagelsens gode og onde sider
Astrid K. L. Medicin (Lægevidenskab) Multiresistente bakterier - et post-antibiotisk samfund?
Bolette K. A. Folkesundhedsvidenskab Er nudging løsningen på fremtidens folkesundhed?
Camilla M. Medievidenskab Influencer markedsføring i et juridisk perspektiv
Caroline D. C. L. Agrobiologi og Molekylær ernæring og fødevareteknologi Kan fødevarekvalitet formindske vores klimaaftryk?
Cecilie B. Idrætsvidenskab og Samfundsfag Motion på recept er en svær pille at sluge!
Christian F. S. Økonomi Spilteoriens brede aspekt
Cilie S. P. Engelsk og Film og medier Solving Crime One Word at a Time
Emil K. Kunsthistorie og Samfundsfag Digital kunst: Et nyt herskende medie?
Emma K. K. K. Økonomi Boligmarkedet
Emma V. Samfundsfag Til bords med Donald Trump og kong Salman bin Abdulaziz al-Saud
Freja S. C. Biologi Fra kakaoplante i regnskoven til marsbar i supermarkedet
Hanna P. L. Biologi og Kemi Dine 5 sanser - har du en 6. sans?
Henriette B. Psykologi Kan jeg kontrollere mine ubevidste fordomme?
Ida N. V. Psykologi Innovation og kreativitet - hvad rager det mig?
Jakob K. A. Nordisk sprog og litteratur (Dansk) og Historie Fra Herman Bang til DR3 -  Stille eksistenser anno 2020
Jakob Q. H. Engelsk og Idrætsvidenskab Blev Trump valgt pga. Twitter? Fake news & SOME.
Josefine S. L. Engelsk og Nordisk sprog og litteratur (Dansk) Keep Calm and be British - or is it really that simple?
Josephine H. International virksomhedskommunikation i fransk Kan en bæredygtig modevirksomheds kommunikationsstrategi blive for ekstrem?
Julia D. F. Litteraturhistorie og Cultural and Creative Industries Begæret efter plot
Julie G. D. Medicin (Lægevidenskab) Autoimmunitet - Når forsvar bliver til fjende
Louise R. Antropologi Tabu - hvorfor taler vi ikke om det, vi ikke taler om?
Louise W. G. Psykologi Psykologi fra et ekstremt og usædvanligt perspektiv
Lærke C. F. E. Musikvidenskab og Nordisk sprog og litteratur (Dansk) Populærmusik i SKAM
Maja M. Diplomingeniør i Maskinteknik Plastic Fantastic
Michelle E. R. Religionsvidenskab og Samfundsfag Er Disney vores nye religionsundervisning? - Popkulturens skjulte religionsepoker og fænomener.
Sara P. K. Arabisk- og Islamstudier og Antropologi Feminisme i Islam
Sebastian F. L. Spansk og spanskamerikansk sprog, litteratur og kultur og Engelsk Narcocorridos - Ballader om en kriminel virkelighed
Signe S. J-S. Idrætsvidenskab Få styr på dine bøffer
Simon S. P. Idrætsvidenskab og Biologi Har du styr på tømmermændene?
Thor A. J. Politik og Økonomi Er det danske pensionssystem holdbart i fremtiden?

4: Plakater og information til personalet

Plakat og infomateriale

Allerede nu kan I downloade plakaten, der kan benyttes til jeres elektroniske infotavler, hjemmeside, Lectio el. lign. (klik på plakaten til højre)

Det rullende Universitet sørger for at afsende selvsamme plakat i A3-form, så den kan hænges op på gymnasiet.

Information til gymnasiets medarbejdere

Download her et informationsbrev til gymnasiets personale, der beskriver, hvad der skal ske på undervisningsdagen. Bemærk, at dokumentet er tænkt som en inspiration og hjælp til jer, så I kan naturligvis frit tilpasse det.

5: Sådan forberedes eleverne til undervisningsdagen

Jo bedre eleverne er forberedt, jo bedre bliver undervisningsdagen

Det er vigtigt, at I som gymnasium forbereder eleverne på dagens indhold og rammer.

Nogle gymnasier vælger at informere eleverne til en fælles morgensamling, mens andre vælger at bruge noget tid i klassen på at forberede eleverne på dagen. Ud over generel oplysning om dagens forløb må også påregnes den faglige forberedelse til dagen.  

5.1: Materiale der skal anvendes til at forberede eleverne


Film om Det rullende Universitet

Filmen skildrer en typisk undervisningsdag med Det rullende Universitet. Vis eksempelvis filmen til en morgensamling. 

Klik på filmen til højre

Forberedelsesark

Eleverne skal forberede sig fagligt til dagen. Studenterunderviserne har udarbejdet et forberedelsesark til hver enkelt klasse, som eleverne skal orientere sig i inden undervisningsdagen.

Gymnasiet sørger for at distribuere forberedelsesmaterialet til eleverne.  

Forberedelsesarkene kan hentes via linket til højre. 

Oversigt over repræsenterede uddannelser til fagdating

Vis eleverne oversigten over de uddannelser, der vil være muligt at fagdate, så de på forhånd kan overveje, hvilke uddannelser de vil høre mere om og evt. forberede spørgsmål til. 

Klik på oversigten til højre

Spørgeguide

Gymnasiet bedes inden undervisningsdagen distribuere vores spørgeguide til eleverne, da den er et forberedende element til oplægget om studie og studieliv og til uddannelsescaféen.  Spørgeguiden stiller spørgsmål til eleverne selv, der får dem til at reflektere over eget uddannelsesvalg samt giver eleverne idéer til spørgsmål, de kan stille til studenterunderviserne på dagen.

Klik på spørgeguiden til højre.

6: Praktisk information til gymnasiet

Det digitale lærerværelse

Hele dagen er det digitale lærerværelse åbent for studenterunderviserne, gymnasieledelsen og dagens koordinator, Sine. Sidstnævnte sidder på lærerværelset hele undervisningsdagen (fra kl. 07.30)

Der er sammen med gymnasieledelsen morgenbriefing af studenterunderviserne kl. 07.50 og afrunding kl. 13.25.

Link til det digitale lærerværelse

Elevernes opførsel i det digitale rum

Alle elever skal have kameraet på computeren tændt under al undervisning.

Vi forventer, at eleverne sidder på en stol og aktivt deltager i undervisningen som de almindeligvis ville gøre i det fysiske klasseværelse.

Fraværslister

Gymnasiets sekretær sørger for fraværsregistrering i starten af hvert undervisningens modul i Zoom. 

Fagdating

I 2. modul af undervisningsdagen vil der være fagdating, hvor eleverne får mulighed for at møde studerende fra forskellige studier på Aarhus Universitet. Her vil eleverne kunne høre om hvordan det konkret er at gå på f.eks. medicin (lægevidenskab), statskundskab, historie eller fysikstudiet.

Ansvar og beredskab

Gymnasiet sørger for, at der minimum er én personalerepræsentant tilgængelig på undervisningsdagen, som har det fulde ansvar for eleverne. Herunder også det ledelsesmæssige ansvar i tilfælde af uhensigtsmæssig adfærd samt ansvaret i tilfælde af uheld, ulykker og akutte, alvorlige sygdomsanfald.

Den ansvarshavende person på Fredericia Gymnasium den 12.11.2020 er uddannelsesleder Morten Veng Christensen.

Presse

Det er aftalt, at DrU tager kontakt til pressen. På undervisningsdagen vil DrU være behjælpelig med at udpege undervisning med særligt spændende motiver til pressefotos samt finde studenterundervisere, der kan indgå i et interview.

Der henvises til DrU's generelle information til pressen 

7: Evaluering

Der laves to evalueringer af undervisningsdagen:

1) Elevernes evaluering

I slutningen af 3. modul vil studenterunderviserne bede eleverne om elektronisk at evaluere dagen. DrU sender senest en oversigt over elevernes evalueringer af undervisningsdagen til gymnasieledelsen.

2) Gymnasieledelsens evaluering

Gymnasieledelsen/kontaktpersonen bedes evaluere den samlede oplevelse af dagen med Det rullende Universitet via et tilsendt link fra projektledelsen.