Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Struer Statsgymnasium

Velkommen til planlægningssiden for undervisningsdagen på Struer Statsgymnasium torsdag den 23. januar 2020.

Det rullende Universitet skal på dagen undervise gymnasiets 24 klasser (STX, HHX, HTX, HF, EUX og IB)

Nedenfor kan I se et overblik over planlægningsforløbet samt hvem der har ansvaret for de forskellige opgaver i forbindelse med undervisningsdagen. Siden vil løbende blive opdateret.  


Referat af planlægningsmødet

Download hele referatet af planlægningsmødet her

Valg af undervisere og emner

Fredag den 06. december 2019 sender DrU et katalog over mulige studenterundervisere. Senest onsdag den 18. december 2019 sendes kataloget med 23 valgte undervisere retur til DrU.

Kataloget indeholder bl.a. en beskrivelse af undervisernes oplæg, ønsker til faciliteter i undervisningslokalet, forslag til relevante fagområder etc.

Når I har udvalgt de undervisere, I ønsker, skal I sætte kryds til venstre ud for underviseren i excel-arket og sende det retur til DrU. Er det ikke muligt at imødekomme en undervisers angivne ønsker til remedier, informeres DrU herom.

 • Blå farvemarkering:
  Enkelte undervisere tilbyder to undervisningsemner, hvoraf det ene vil være markeret med blå. Det er derfor vigtigt, at I senere i skemaet markerer, hvilket undervisningsemne I har valgt for den pågældende underviser. I må selvfølgelig gerne vælge et emne med en studenterunderviser til en klasse i første modul og et andet emne med samme studenterunderviser til en anden klasse i sidste modul.
 • Grøn farvemarkering:
  Markerer at underviseren er nyansat og medbringer dugfriske emner.

Skemalægning

Senest torsdag den 09. januar 2020 udfyldes underviserkatalogets sidste 3 faner med skema, studieretninger og gymnasiets kontaktpersoner.

I kan se og downloade det detaljerede skema for undervisningsdagen her.

Der er lavet aftale om følgende ringetider:

Tidspunkt    

Aktivitet

Ankomst

kl. 07.30

DrU ankommer til gymnasiet, som har arrangeret kaffe/te og morgenbrød

Modul 1

kl. 08.00-09.30

Klasseundervisning ved studenterunderviser A

Pause

kl.  09.30-09.45

Pause

Modul 2

kl.  09.45-10.30

Studie og studieliv ved studenterunderviser A

Modul 2 

kl. 10.30-11.15

Uddannelsescafé

Frokostpause

kl.  11.15-11.45 

Frokostpause

Modul 3

kl.  11.45-13.15

Klasseundervisning med studenterunderviser B

Afgang

kl.  13.30

DrU kører mod Aarhus.

Sådan forberedes eleverne på undervisningsdagen

Information til eleverne om dagens indhold:

Det er vigtigt, at gymnasiet forbereder elever og medarbejdere godt på dagen og dens rammer.  Erfaringen viser, at jo bedre forberedte eleverne er på dagen, jo bedre oplevelse vil de få.

Nogle gymnasier vælger at informere eleverne til en fælles morgensamling, mens andre vælger at bruge en lektion i klassen på at forberede eleverne på dagen. Ud over generel oplysning om dagens forløb må også påregnes den faglige forberedelse til dagen.

Nedenfor henvises til materiale, der bør anvendes til forberedelse af eleverne:

Film:

Forberedelsesark:

Spørgeguide:

 • Gymnasiet bedes også distribuere vores spørgeguide til eleverne, da den er tænkt som et forberedende hjælpeværktøj til især oplægget om studie og studieliv og til uddannelsescafeen.
 • Download spørgeguiden her

Oversigt over repræsenterede uddannelser ved uddannelsescaféen:

Oversigt over dagens faglige undervisningsemner:

 

Amalie H. G. Organer - storskrald eller genbrug? (Organdonation)
Anne Louise J. Må videnskaben ændre på mennesket? (Genmanipulation - etiske dilemmaer)
Bao Q. T. Privatøkonomi 101: Hvad er værd at vide?
Frederik G. S. Hverdagens økonomi
Frederik T. 3D printning for begyndere
Ingeborg L. A. K. Har vi brug for religion i det 21. århundrede?
Jens K. S. Hvorfor vektorer er det eneste vigtige - matematikken bag computerspil (Spilprogrammering)
Kristian W. A. Virus: Den usynlige dræber
Laura J. S. Gruppeidentitet: Hvor galt kan det gå? (Etniske konflikter)
Lisbeth H. K. International arbejdsdeling - en moderne form for slavehandel? (Iphone designet i vesten og produceret i Kina)
Louise R. Tabu - skal vi tale om det, vi ikke taler om?
Maria E. L. N. Dr. Død (Retsmedicin og obduktion)
Mark S. P. Æstetisk programmering
Marlice Z. Fra bøger til hjertestop - how to save a life? (Førstehjælp m.m.)
Mathias O. N. Krigsetik - Hvem må dræbe hvem?
Marie-Louise F. R. Gymnasieelevers målsætning - Hvor er I på vej hen?
Mette A. K. Magt, mandater og ministerbiler - hvad styrer partiernes adfærd? (Politik og politiker-adfærd)
Nanna B. C. Er sundhed den nye religion?
Pernille P. S. Shakespeare - boring or brilliant? (Er Shakespeare relevant i dag?)
Rasmus W. L. Ophavsret på internettet - Er det lovligt at vise min nye Kähler-vase på Instagram?
Shervin S. Googles markedsmagt - en god eller dårlig virksomhed?
Signe M. H. J. Gal eller normal - når sindet går skævt (Om sindsygdomme og behandlingen af dem)
Steffan G. H. Hjertets paradokser - en indføring i horrorfiktion
Stine R. S. I følelsernes vold: når teksterne påvirker os (Om tekst-påvirkning og affekt-teori)

Annoncering og information til skolens medarbejdere

Senest tirsdag d. 14. januar 2020 sendes A3-plakater med annoncering af undervisningsdagen til at hænge op på gymnasiet. Derudover kan I allerede nu downloade plakaten til jeres elektroniske infotavler, hjemmeside, Lectio el. lign. 

Hent plakaten her

Download her et informationsbrev til gymnasiets personale, der beskriver, hvad der skal ske på undervisningsdagen. Bemærk, at dokumentet er tænkt som en inspiration og hjælp til jer, så I kan naturligvis frit tilpasse det.

Gymnasiets værtselever

Gymnasiet udvælger to elever fra hver klasse, som på undervisningsdagen fungerer som værtselever. Værtselevernes opgaver på undervisningsdagen er at:

 • møde i vandrehallen kl. 07.55 for at hente den studenterunderviser, som skal undervise værtselevens klasse i første modul samt kl. 11.40 for at hente den studenterunderviser, som skal undervise værtselevens klasse i sidste modul
 • være en hjælpende hånd, hvis dette bliver nødvendigt.

I kan benytte dette forslag til et infobrev til værtseleverne om deres opgaver på undervisningsdagen: Brev til værtseleverne

Praktiske planlægningsopgaver til undervisningsdagen

Fraværslister:

 • DrU tjekker tilstedeværelse på undervisningsdagen i alle lektioner. Gymnasiet sørger for, at der ved ankomst er fraværslister til alle studenterunderviserne for hver klasse, de skal undervise. Anfør gerne underviserens navn på fraværslisten, samt hvordan fraværet skal registreres fx: ”sæt kryds ved de fremmødte elever”.


Uddannelsescafé:

 • Gymnasiet sætter borde op til uddannelsescaféen i Hallen, så de er klar fra morgenstunden (et bord til hver underviser + to ekstra). Da vi vil byde eleverne velkommen til uddannelsescaféen, er det nødvendigt med en mikrofon til dagens koordinator. Om muligt også en skærm/et lærred, hvor vi kan vise en elektronisk oversigt over de forskellige uddannelser, der er repræsenteret til uddannelsescaféen.

Forplejning:

 • Senest tirsdag d. 14. januar 2020 informerer DrU gymnasiet om antallet af personer til spisning og hvis der evt. skal tages særlige hensyn til forplejningen.

DrU’s studenterundervisere vil dagen igennem have base på Lærerværelset, hvor maden også serveres.

 Gymnasiet sørger for forplejning hele dagen. Forplejningen dækker:

·         Ved ankomst: Morgenbrød og vand/kaffe/te.

·         Frokost: Et godt måltid, fx en varm ret med salat og brød.

·         Inden hjemrejse: kage og vand/kaffe/te.

·         Hele dagen: Frugt og vand/kaffe/te.


Ansvar og beredskab:

 • Gymnasiet sørger for, at der minimum er én personalerepræsentant til stede på skolen på undervisningsdagen, som har det fulde ansvar for eleverne, herunder det ledelsesmæssige ansvar i tilfælde af uhensigtsmæssig adfærd samt ansvaret i tilfælde af uheld, ulykker og akutte, alvorlige sygdomsanfald. Den ansvarshavende person på Struer Statsgymnasium, torsdag d. 23. januar 2020 er Jens Koefoed-Nielsen.


Transport:

 • DrU bestiller bus tur/retur og fakturaen sendes til gymnasiet.

Presse

På undervisningsdagen vil DrU være behjælpelig med at udpege undervisning med særligt spændende motiver til pressefotos samt finde studenterundervisere, der kan indgå i et interview.

Der henvises til DrU's generelle information til pressen og til vores hjemmeside i øvrigt: dru.au.dk

Evaluering

Elevernes evaluering

I slutningen af 3. modul vil studenterunderviserne bede eleverne om elektronisk at evaluere dagen. DrU sender senest mandag d. 27. januar 2020 en oversigt over elevernes evalueringer af undervisningsdagen til gymnasiet samt et evalueringslink til gymnasiets ledelse.


Gymnasieledelsens evaluering
Senest fredag d. 31. januar 2020 bedes gymnasieledelsen/kontaktpersonen ligeledes evaluere den samlede oplevelse af dagen med Det rullende Universitet via det tilsendte link.