Velkommen til Det rullende Universitet

Det rullende Universitet er et tilbud fra Aarhus Universitet til landets ungdomsuddannelser (stx, hf, htx, hhx, ib og eux).

Det rullende Universitets formål er at give gymnasieelever en smagsprøve på den faglighed, man møder på et universitet samt at give dem et indblik i, hvordan det er at studere på universitetet. Projektets andet mål er at give universitetsstuderende erfaring med faglig formidling og undervisning i gymnasiet.

Det rullende Universitet er et tilbud til elever på alle årgange og studieretninger. En undervisningsdag kan enten være for et helt gymnasium, eller i særlige tilfælde for en eller flere årgange. Vi laver dog som udgangspunkt ikke undervisningsdage for under 10 klasser, med mindre der er tale om et helt gymnasium.

En undervisningsdag med Det rullende Universitet indeholder både klasseundervisning, hvor studerende fra Aarhus Universitet underviser eleverne i et emne fra deres eget studium og en uddannelsescafé hvor eleverne kan møde de studerende og som giver eleverne lejlighed til at blive bekendt med uddannelsesmuligheder, som de ikke før havde overvejet. Oftest deltager en studenterstudievejleder fra Aarhus universitet, derudover har vi et godt samarbejde med Studievalg Danmark.

De universitetsstuderende kommer fra alle Aarhus Universitets hovedområder, så eleverne vil kunne møde studerende fra de forskellige uddannelser på humaniora, sundhedsvidenskab, samfundsvidenskab, naturvidenskab og teknologi.

Det rullende Universitet underviste i 2018 430 gymnasieklasser og ca 9.200 elever. En oversigt eksempler på undervisningsemner i 2018 kan findes her. I 2017 underviste Det rullende Universitet 30 gymnasier, handelsgymnasier og tekniske gymnasier. 


Foto: Melissa Bach Yildrim, AU-fotoFoto: Melissa Bach Yildrim, AU-fotoFoto: Melissa Bach Yildrim, AU-foto