Aarhus Universitets segl

Samarbejde med myndigheder

Aarhus Universitet sikrer uafhængig og inspirerende viden som grundlag for samfundets udvikling og leverer forskningsbaseret rådgivning af højeste kvalitet til nationale og internationale myndigheder. Universitetets rådgivning understøtter dermed et videnbaseret grundlag for de politiske processer.

Hvad enten det drejer sig om miljø, energi, fødevarer, jordbrug, sundhed eller uddannelse rådgiver universitetet på basis af den nyeste viden. Blandt kunderne er Miljø- og Fødevareministeriet, Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet, Undervisningsministeriet, regioner, kommuner og EU.