Aarhus Universitets segl

Thomas Pallesen får ny periode som dekan på Aarhus BSS

Nuværende BSS-dekan Thomas Pallesen bliver genansat for en ny seksårig periode. Universitetet og fakultetet får en sikker hånd på roret i en udfordrende tid, lyder det fra rektor.

Thomas Pallesen fortsætter som dekan på Aarhus BSS. Foto: Lars Kruse

”En ansvarlig og højt respekteret leder, der kender sit fakultet i detaljen og samtidig har et solidt analytisk blik på universitetssektoren som helhed.”

Sådan lyder skudsmålet fra rektor Brian Bech Nielsen, når han kort skal sætte ord på, hvorfor et enigt ansættelsesudvalg med ham i spidsen har valgt at genansætte Thomas Pallesen som dekan for Aarhus BSS.

”Thomas har formået at lede fakultetet sikkert igennem et årti, der har budt på en lang række politiske omvæltninger med betydelige konsekvenser. På trods af reformpresset har han hele tiden haft blikket fast rettet mod det væsentligste; nemlig kvaliteten i fakultetets ydelser,” fortæller rektoren, der også betoner dekanens bidrag til universitetsledelsens fælles arbejde:

”Foruden hans personlige kvaliteter, så gør hans baggrund som professor i offentlig forvaltning ham i stand til at bidrage med vigtige perspektiver på udviklingen af fakultetet og universitetet i det større perspektiv, og det er utrolig værdifuldt for hele AU”.

Skal flytte fakultetet

Thomas Pallesen stod i spidsen for Institut for Statskundskab fra 2009 frem til 2015, hvor han blev ansat som dekan for det dengang relativt nye Aarhus BSS.

Siden har Pallesen spillet en stor rolle i at konsolidere fakultetet som en fælles enhed, påpeger rektor. Og denne faglige konsolidering får de kommende år et nyt fælles fysisk ståsted og udtryk, når fakultetet flytter sine aktiviteter fra Fuglesangs Allé til Universitetsbyen og dermed tættere på faglighederne i Universitetsparken. Den samling af aktiviteterne er vigtig for Thomas Pallesen.

”Flytningen er en stor milepæl for fakultetet, og jeg ser utrolig meget frem til at fortsætte de indsatser, vi har sat i gang for at skabe et godt fundament i Universitetsbyen. Vi ser i de faglige miljøer på alle vores institutter en vedholdende og anerkendelsesværdig indsats for både at styrke kvaliteten af vores forskning og forskningsbaserede uddannelser og koblingen mellem de forskellige fagligheder, ofte i et meget produktivt samspil med vores eksterne samarbejdspartnere,” siger Thomas Pallesen og tilføjer:

“Det hænger ikke mindst sammen med, at vi har en meget kompetent bestykket og meget velfungerende fakultetsledelse, der understøttes af en meget professionel og responsiv administration.”

Tænker på tværs

Foruden den fysiske flytning peger Thomas Pallesen også på implementeringen af kandidatreformen som én af de helt store opgaver i de kommende år. En opgave, der kommer til at kræve en solid faglig forankring, men også et stort mål nytænkning, og også her mener Brian Bech Nielsen, at Aarhus BSS og AU er virkelig godt stillet med den nuværende dekan:

”Hvis vi skal få det bedste ud af de nye uddannelser, der vil komme i kølvandet af kandidatreformen – og det skal vi for de kommende studerendes skyld – så kræver det, at vi formår at udvikle attraktive uddannelsestilbud og fortsat opdyrke samarbejdet med landets arbejdsgivere. Her har vi en stor fordel i kraft af Thomas Pallesens evne til at tænke nyt sammen med sin fakultetsledelse. Sidstnævnte afspejler sig også i forskningen på BSS, hvor fakultetet i høj grad har formået at række ud mod andre discipliner og bringe sine forskellige fagligheder i spil i brede samarbejder.”

Thomas Pallesens nye seksårige kontraktperiode starter 1. juli. Der er mulighed for forlængelse i yderligere 3 år.

 

Ansættelsen har involveret følgende:

Rådgivningsgruppe: 

 • Brian Bech Nielsen, Rektor (forperson)
 • Anne Bøllingtoft, Lektor, Institut for Virksomhedsledelse
 • Jean-Paul de Cros Peronard, Lektor, Institut for Forretningsudvikling og Teknologi
 • Palle Bo Madsen, Professor, Juridisk Institut
 • Vibeke Lehmann Nielsen, Professor, Institut for Statskundskab
 • Susanne Jensen, Data Manager, Institut for Økonomi
 • Emil Karlebjerg, Studerende, Statskundskab

 

Ansættelsesudvalg:

 • Brian Bech Nielsen, Rektor (forperson)
 • Berit Eika, Prorektor
 • Kristian Thorn, Universitetsdirektør
 • Maja Horst, Dekan Arts
 • Niels Mejlgaard, Prodekan Aarhus BSS
 • Anne Bækby Johansen, Administrationschef Aarhus BSS
 • Anne Lindholm Behnk, Vicedirektør for HR
 • Jan Tønnesvang, Institutleder, Psykologisk Institut