Du er her: AU » Forskning » Forskningscentre » Interdisciplinære forskningscentre

Interdisciplinære forskningscentre

Grundtanken medde interdisciplinære forskningscentre på Aarhus Universitet er at skabe frirum til at etablere nye forskningssamarbejder, hvor stærke forskere på Aarhus Universitet i samarbejde med kolleger fra andre fagdiscipliner frit kan forfølge et uudforsket potentiale i et nyt fælles spor.

Med interdisciplinær forskning forstås forskning, hvor stærke forskergrupper fra forskellige hovedområder går sammen og integrerer information, data, metoder, begreber og teorier med henblik på at udføre grundforskning eller løse problemer, der kræver kombineret viden fra flere forskningsdiscipliner.

Interdisciplinary Nanoscience Center (iNANO)

Interdiciplinaritet er grundstenen i nanovidenskab, hvor kemi, fysik, molekylærbiologi og biologi smelter sammen i en frugbar enhed. iNANO  består af forskere fra alle faglighederne, der sammen leverer stor forskning i det allermindste  nede på nanaoskalaen.

Centre for integrative Sequencing (iSEQ)

Foto: Lise Balsby / AU Kommunikation

iSEQ kombinerer kæmpestore datasæt fra danske registersystemer og biobanker med avanceret sekventeringsteknologi til at få ny indsigt i særligt cancer og psykiatriske sygdomme.

Centre for integrated Registerbased Research (CIRRAU)

CIRRAUS’s interdisciplinary research is based on data from research databases and biobanks and is applied within a framework that could be termed "translational population studies”.

Interacting Minds Centre (IMC)

Interacting Minds Centre (IMC) er et tværdisciplinært forskningscenter, hvor der forskes i menneskelig interaktion. Centret inddrager forskere fra humaniora, samfundsvidenskab, de kognitive videnskaber, biologi og klinisk forskning.

Arctic Research Centre (ARC)

Foto: Peter Bondo Christensen

Jurister, antropologer, biologer, læger og geologer - en lang række forskningsdiscipliner forener kræfterne i Arctic Research Centre (ARC) for at undersøge klimaforandringerne i de arktiske økosystemer og effekterne på fremtidens arktiske samfund.

Danish Research Institute of Translational Neuroscience (DANDRITE)

Ved DANDRITE forskes der i hjernens kommunikationsmekanismer, der ligger til grund for bl.a. adfærd, sanser og bevidsthed, og som også har stor betydning for neurologiske og psykiatriske lidelser såsom Alzheimers og Parkinsons sygdom, depression og skizofreni. DANDRITE er den danske afdeling af et nordisk partnerskab med EMBL.

Henvendelse om denne sides indhold: 
Revideret 02.10.2014

Aarhus Universitet
Nordre Ringgade 1
8000 Aarhus C

E-mail: au@au.dk
Tlf: 8715 0000
Fax: 8715 0201

CVR-nr: 31119103
EAN-numre: www.au.dk/eannumre

AU på sociale medier
Facebook
LinkedIn
Twitter
YouTube

© — Henvendelser til webredaktør

Cookies på au.dk