Du er her: AU » Forskning » Forskningscentre » Interdisciplinære forskningscentre

Interdisciplinære forskningscentre

Universitetsledelsen har besluttet at oprette et antal interdisciplinære centre, der, med deltagelse af forskere, skal skabe nye og grænsebrydende resultater ved at bringe flere faglige ekspertiser og traditioner i spil.


Der oprettes et antal interdisciplinære forskningscentre, der alle er kendetegnet ved, at de beskæftiger sig med mindst to og gerne tre af universitets fire kerneaktiviteter: forskning, talentudvikling, videnudveksling og uddannelse.

Disse centre vil også omfatte aktiviteter ved to eller flere hovedområder. Kendetegnede for disse interdisciplinære centre er:

  • De er tværgående i deres faglighed og udnytter synergimuligheder på tværs af universitetets hovedområder
  • Forskningsmæssig excellence
  • Mulighed for at kunne tiltrække betydelige eksterne bevillinger
  • En opgaveportefølje, som mindst dækker to – og helst tre – af universitetets kerneområder; Forskning, talentudvikling, videnudveksling og uddannelse
  • Et betydeligt volumen på niveau med institutter (og et potentiale til at kunne udvikle sig til et institut)
  • En leder, som er fremragende forsker og besidder de nødvendige ledelsesmæssige kvalifikationer
Henvendelse om denne sides indhold: 
Revideret 11.04.2014

Aarhus Universitet
Nordre Ringgade 1
8000 Aarhus C

E-mail: au@au.dk
Tlf: 8715 0000
Fax: 8715 0201

CVR-nr: 31119103
EAN-numre: www.au.dk/eannumre

AU på sociale medier
Facebook
LinkedIn
Twitter
YouTube

© — Henvendelser til webredaktør

Cookies på au.dk