Du er her: AU  Forskning Forskningscentre Interdisciplinære forskningscentre

Interdisciplinære forskningscentre

Grundtanken medde interdisciplinære forskningscentre på Aarhus Universitet er at skabe frirum til at etablere nye forskningssamarbejder, hvor stærke forskere på Aarhus Universitet i samarbejde med kolleger fra andre fagdiscipliner frit kan forfølge et uudforsket potentiale i et nyt fælles spor.

Med interdisciplinær forskning forstås forskning, hvor stærke forskergrupper fra forskellige hovedområder går sammen og integrerer information, data, metoder, begreber og teorier med henblik på at udføre grundforskning eller løse problemer, der kræver kombineret viden fra flere forskningsdiscipliner.

Interdisciplinary Nanoscience Center (iNANO)

Interdiciplinaritet er grundstenen i nanovidenskab, hvor kemi, fysik, molekylærbiologi og biologi smelter sammen i en frugbar enhed. iNANO  består af forskere fra alle faglighederne, der sammen leverer stor forskning i det allermindste  nede på nanaoskalaen.

Centre for integrative Sequencing (iSEQ)

Foto: Lise Balsby / AU Kommunikation

iSEQ kombinerer kæmpestore datasæt fra danske registersystemer og biobanker med avanceret sekventeringsteknologi til at få ny indsigt i særligt cancer og psykiatriske sygdomme.

Centre for integrated Registerbased Research (CIRRAU)

CIRRAUS’s interdisciplinary research is based on data from research databases and biobanks and is applied within a framework that could be termed "translational population studies”.

Interacting Minds Centre (IMC)

Interacting Minds Centre (IMC) er et tværdisciplinært forskningscenter, hvor der forskes i menneskelig interaktion. Centret inddrager forskere fra humaniora, samfundsvidenskab, de kognitive videnskaber, biologi og klinisk forskning.

Arctic Research Centre (ARC)

Foto: Peter Bondo Christensen

Jurister, antropologer, biologer, læger og geologer - en lang række forskningsdiscipliner forener kræfterne i Arctic Research Centre (ARC) for at undersøge klimaforandringerne i de arktiske økosystemer og effekterne på fremtidens arktiske samfund.

Danish Research Institute of Translational Neuroscience (DANDRITE)

Ved DANDRITE forskes der i hjernens kommunikationsmekanismer, der ligger til grund for bl.a. adfærd, sanser og bevidsthed, og som også har stor betydning for neurologiske og psykiatriske lidelser såsom Alzheimers og Parkinsons sygdom, depression og skizofreni. DANDRITE er den danske afdeling af et nordisk partnerskab med EMBL.

CFIN/MINDLab

Foto: Lars Kruse / AU Kommunikation

MINDLab is a neuroscience and cognition research network at Aarhus University founded in fruitful collaborations among leading research groups across Faculties and Institutes.
MINDLab is centered at the Center of Functionally Integrative Neuroscience (CFIN).
Using cutting edge brain imaging technologies (MEG, EEG, TMS and fMRI) MINDLab seeks new understandings of the human mind and brain in normal and disease conditions. This knowledge is expected to further our understanding and treatment of major diseases such as depression, autism, dementia, stroke, schizophrenia and obesity.

Participatory Information Technology Centre (PIT)

Foto: Lise Balsby / AU Kommunikation

Inden for Participatory IT forskning undersøges, hvorledes mennesker gennem deltagelse i design og brug af it kan forme deres egen måde at leve på. Gennem mødet mellem humanistiske og datalogiske forskningstraditioner udvikler PIT centeret et fundament for forståelsen af alternative former for tænkning og deltagelse gennem IT