Aarhus Universitets segl

­

På Aarhus Universitet arbejder vi for at fremme den bæredygtige udvikling – både i vores uddannelser, i vores forskning og i den daglige drift. Læs mere herom på denne side. 

Forskning

Aarhus Universitet ønsker gennem sin forskning at frembringe viden og skabe fundamentet for nye bæredygtige løsninger. Universitetet har flere tværfaglige centre, som arbejder med klima og bæredygtighed og mange forskere, som beskæftiger sig med emnet.

Drift

I april 2020 blev arbejdet med bæredygtighed i driften af Aarhus Universitet endnu mere fokuseret. Her blev universitetets ambitiøse klimastrategi nemlig besluttet.

Strategien, som løber frem til 2025, sætter nogle klare mål og en ramme for arbejdet med at drifte AU på en endnu mere klimavenlig måde.


Hjemmeside til medarbejdere og studerende

På en hjemmeside har Aarhus Universitet samlet informationer om, hvordan universitetet arbejder med bæredygtighed - primært i driften.

På siden kan du også læse om AU Garden (et område dedikeret til biodiversitet) om Aarhus Universitets bæredygtighedsnetværk, samt finde eksempler på tiltag, der er med til at fremme universitetets bæredygtighed.