Institutter

Aarhus Universitet er organiseret i 27 fagligt stærke institutter. Institutterne skal skabe grundlag for faglige synergier samt muliggøre yderligere specialisering og dermed styrke forskningsmiljøerne og universitetets øvrige kerneaktiviteter.

Herunder kan du se en oversigt over institutterne på Aarhus Universitet inddelt efter faglighed.

Find

Alfabetisk

Fakultet

Faglighed

IdParentNameHovedområdeFaglighed
1 0 Agroøkologi, Institut for 3 4,8,9
2 0 Forretningsudvikling og Teknologi, Institut for 4 1,3,5,8,9,12,13
3 0 Biomedicin, Institut for 2 14
4 0 Bioscience, Institut for 3 8,9
5 0 Datalogi, Institut for 3 3
6 0 Erhvervskommunikation, Institut for 4 1,12,13
7 0 Folkesundhed, Institut for 2 14
8 0 Fysik og Astronomi, Institut for 3 9
9 0 Fødevarer, Institut for 3 4
10 0 Geoscience, Institut for 3 8,9
11 0 Husdyrvidenskab, Institut for 3 4,9
12 0 Ingeniørvidenskab, Institut for 3 4,8,9
13 0 Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet 3 4,8,9
14 0 Juridisk Institut 4 7,12
15 0 Kemi, Institut for 3 4,8,9
16 0 Klinisk Medicin, Institut for 2 14
17 0 Kultur og Samfund, Institut for 1 2,6,7,10,11,13
18 0 Virksomhedsledelse, Institut for 4 1,7,10,12
19 0 Matematik, Institut for 3 3,9
20 0 Miljøvidenskab, Institut for 3 8,9
21 0 Molekylærbiologi og Genetik, Institut for 3 4,8,9,14
22 0 Odontologi, Institut for 2 14
23 0 Psykologisk Institut 4 7,10
24 0 Retsmedicin, Institut for 2 14
25 0 Statskundskab, Institut for 4 1,12
26 0 DPU - Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse 1 10
27 0 Kommunikation og Kultur, Institut for 1 5,6,13
28 0 Økonomi, Institut for 4 1,12
  • Arts
  • Health
  • Science and Technology
  • Aarhus BSS
  • Erhverv og økonomi
  • Historie og arkæologi
  • It og datalogi
  • Jordbrug og fødevarer
  • Kunst, kultur og medier
  • Lande og områder
  • Mennesker og kulturer
  • Miljø, klima og energi
  • Natur og teknologi
  • Pædagogik, læring og filosofi
  • Religion og teologi
  • Samfund og politik
  • Sprog og kommunikation
  • Sundhed og sygdom