Info for contact persons/supervisors

Boligsøgning via IC

Boligsøgning via Internationalt Centers boligkontor foregår således:

  • Boligansøgere skal oprette en konto på AUs selvbetjening.
  • Når ansøgeren er logget på selvbetjeningen udfyldes det relevante boligansøgningsskema.
  • Ansøgerens kontaktperson på AU (vejleder eller andet) modtager en email og vil via et link blive bedt om at verificere, at ansøgeren er gæst eller ansat på AU.
  • Boligansøgeren modtager bekræftelse fra kontaktpersonen og kan herefter indsende boligansøgningen til boligkontoret.
  • Boligkontoret vil forsøge at finde en bolig og sender derefter et boligtilbud til ansøgeren, som kan vælge enten at acceptere eller afvise boligtilbuddet.
  • Vælger ansøgeren at acceptere boligtilbuddet gøres det ved at indbetale første måneds husleje via en Dibs betalingsordning. Denne kræver at ansøgeren har et kreditkort. Depositum opkræves først med anden måneds husleje (dvs. oftest efter ankomst.)
  • I de tilfælde hvor ansøgerens husleje/depositum skal betales af instituttet eller anden instans, beder vi kontaktpersonen sende betalingsinfo direkte til housing@adm.au.dk samtidig med godkendelsen af ansøgeren. Boligkontoret vil da fremsende en opkrævning til kontaktpersonen og give ansøgeren mulighed for at acceptere et boligtilbud uden samtidig betaling.

http://www.au.dk/en/internationalcentre/international-housing-office/ findes udførlig vejledning om boligsøgning for de forskellige målgrupper.

Har du spørgsmål er du meget velkommen til at kontakte housing@adm.au.dk