Du er her: AU » Om AU » Profil » Nøgletal

Nøgletal


Studerende

Studienøgletal og -statistik

9-årsoversigter

Nøgletal for studerende i perioden 2003-2012

Nøgletal for personale og forskning i perioden 2003-2012

Økonomiske nøgletal for 2003-2012, mio. kr. 2012-niveau

Tabeller om studerende

Antal STÅ for ordinær uddannelse 2009-2012

Studenterbestand 2009-2012 pr. 1. oktober (bachelor og kandidat)

Studenteroptag pr. 1. oktober 2009-2012 (bachelor)

Studenteroptag pr. 1. oktober 2009-2012 (kandidat)

Optag på kandidatuddannelser pr. 1. oktober 2012

Bachelorproduktion 2009-2012

Kandidatproduktion 2009-2012

Medianalder for bachelorer og kandidater i 2012

Udvekslingsstuderende 2009-2012

Efter- og videreuddannelse 2009-2012

AU Summer University, 2012

Tabeller om ph.d.-studerende

Antal indskrevne ph.d.-studerende pr. 1. oktober 2009-2012

Antal godkendte ph.d.-afhandlinger 2009-2012

Antal optagne ph.d.-studerende 2009-2012

Øvrige nøgletal vedr. ph.d.-studerende i 2012

Tabeller om personale, forskning og formidling

Videnskabelige publikationer 2011-2012

Antal doktorgrader 2009-2012

Innovation 2009-2012

Årsværksforbrug 2012 fordelt på hovedområder og stillingskategorier

Personalets aldersfordeling ultimo 2012

Personalets kønsfordeling ultimo 2012

Gæsteforskere ved AU i 2012 (2009-2012)

Forskere ved AU med udlandsophold i 2012 (2009-2012)

Tabeller om økonomi

Resultatopgørelse for 2012 opdelt på hovedområder, årets priser, 1000 DKK

Indtægter og omkostninger fordelt på primære kategorier (internt regnskab), årets priser i mio. kr.

Omkostninger fordelt på hovedformål 2012, årets priser i 1000 DKK

Omkostninger i 2008-2011 finansieret af eksterne forskningsmidler (tilskudsfinansieret forskning), fordelt på finansieringskilde og hovedområde, årets priser i mio. kr.

Ordinære driftsomkostninger fordelt på delregnskab, hovedområder og løn/øvrig drift, mio. kr.

Øvrige tabeller

Grønt regnskab 2009-2012

Arealopgørelse i m2 2009-2012. Nyttearealer

Arealopgørelse i m2 2009-2012. Nettoarealer

Arealopgørelse i m2 2009-2012. Bruttoarealer.

Besøgstal på tilknyttede museer i 2009-2012

Folkeuniversitetets aktiviteter i 2009-2012

Historiske tal  (1980 - 2000)

Studenterårsværk/studietrinstilvækster (STÅ/STTV)

Studenterbestand pr. 1. oktober

Kandidatproduktion

Studenteroptag pr. 1. oktober

Ph.d.-bestand pr. 1. oktober (1993-2002)

Antal ph.d.- og licentiatgrader

Henvendelse om denne sides indhold: 
Revideret 23.04.2014

Aarhus Universitet
Nordre Ringgade 1
8000 Aarhus C

E-mail: au@au.dk
Tlf: 8715 0000
Fax: 8715 0201

CVR-nr: 31119103
EAN-numre: www.au.dk/eannumre

AU på sociale medier
Facebook
LinkedIn
Twitter
YouTube

© — Henvendelser til webredaktør

Cookies på au.dk