Aarhus Universitets segl

Bjørg Kjær

Titel

Lektor, Lektor, ph.d.

Primær tilknytning

Bjørg Kjær

Kontaktinfo

Telefonnummer
Mailadresse

Forskning

Kulturforsker med udgangspunkt i etnografiske studier af daginstitutioner og fritidshjem. Ph.d.-afhandlingen beskæftigede sig med fritidshjemmet som social og kulturel arena i børneperspektiv, og havde fokus på børns identitetsforhandlinger og normalitetskonstruktioner inden for den institutionelle ramme. Jeg udforsker spørgsmål relateret til inkluderende pædagogik, specialpædagogik og pædagogisk kvalitet i arbejdet med børn i udsatte positioner i daginstitutioner. Gennem mange år har jeg undersøgt normalitet og afvigelse som socialt fænomen med særligt henblik på diagnoser som forståelsesramme og diagnosticeringsprocesser som de udspiller sig i formelle og uformelle sammenhænge i et spænd fra internationale diagnosemanualer over PPR til hverdagsliv. Også forældres situation og erfaringer har min store forskningsmæssige interesse, især forældre til børn i særlige vanskeligheder.

Jeg har de senere år fordybet mig særligt i diagnosen autismespektrumforstyrrelse (ICD-11) som social og kulturel kategori, samt med pædagogisk personales problem-, diagnose-, og handicapforståelser og disse forståelsers relation til de muligheder og umuligheder som sættes i spil i pædagogisk praksis.

Udvalgte publikationer

Flere
Brug piltasterne på tastaturet for at scrolle
Brug piltasterne på tastaturet for at scrolle
Brug piltasterne på tastaturet for at scrolle