Aarhus Universitets segl

7.383 nye studerende på Aarhus Universitet

I alt 7.383 ansøgere har i år fået tilbudt en studieplads på Aarhus Universitet – det er 4 % flere end sidste år. Stigningen ses bl.a. på universitetets it- og ingeniøruddannelser samt de engelsksprogede bacheloruddannelser. De sproglige uddannelser oplever igen et bekymrende fald.

Aarhus Universitet kan i år byde velkommen til 7.383 nye studerende, som netop har fået tilbudt en studieplads. Foto: AU Foto

Aarhus Universitet kan til årets studiestart byde velkommen til i alt 7.383 nye studerende, som i dag har fået positivt svar på deres ansøgning om studieplads. Det er en stigning på 4 % siden sidste år – svarende til 270 flere ansøgere. Det er også flere end i 2019 – året før de ekstraordinært store optagelsestal under corona i 2020 og 2021.

”Vi er utroligt glade for, at så mange ønsker at tage en universitetsuddannelse her på Aarhus Universitet og for, at vi i igen i år kan tilbyde rigtig mange unge mennesker en studieplads. Vi glæder os meget til at byde de nye studerende hjerteligt velkommen, og jeg ved, at både undervisere og tutorer er i fuld gang med at forberede en god studiestart,” siger prorektor Berit Eika.

Årets fremgang spores blandt andet på universitetets diplomingeniøruddannelser – både i Aarhus og Herning, ligesom it-uddannelserne oplever en samlet vækst.

”Det er positivt, at vi kan se de unges interesse for ingeniør- og it-fagene vokse. Der bliver gjort en stor indsats på tværs af sektorer for at få vores unge til at vælge de tekniske uddannelser, og derfor er det glædeligt, at endnu flere unge i år har søgt i den retning,” siger Berit Eika.

Også universitetets engelsksprogede uddannelser, herunder økonomiuddannelsen Economics and Business Administration samt Cognitive Science, kan notere sig for en større del af fremgangen.

”Interessen for vores engelsksprogede uddannelser er med til at understrege det store potentiale, der er for, at vi som universitet kan bidrage positivt til at imødekomme virksomhedernes efterspørgsel på højtuddannet international arbejdskraft,” siger Berit Eika.

Bekymrende udvikling i sprogfagene

Vender man blikket mod fordelingen af pladser på universitetets sproguddannelser, oplever Aarhus Universitet til gengæld fortsat et fald. Siden 2019 har der været en samlet tilbagegang på 33 % i optaget til sproguddannelserne, og i år er der især et fald på tysk, men også på spansk og fransk. Det er meget bekymrende, fortæller Berit Eika:

”Udviklingen betyder, at både den offentlige og den private sektor inden længe får svært ved at rekruttere medarbejdere med sproglige og sprogkulturelle kompetencer. Det er en stor udfordring for både samfund og erhvervsliv, som har stor brug for sprogspecialister – både nu og i fremtiden,” siger Berit Eika, som endnu engang opfordrer politikerne til at styrke indsatsen for sprogfagene.

Stadigt uddannelser med ledige pladser

Til alle, der ikke fik tilbudt en studieplads, lyder en opfordring til at orientere sig i andre muligheder og evt. søge ind på en anden uddannelse med ledige pladser.

Bemærk desuden, at det endelige optag kan se anderledes ud, da der fortsat kan søges ind på uddannelser med ledige pladser.

Fakta om årets optag:

  • 7.383 ansøgere har fået tilbudt en studieplads på AU. I 2019 var tallet 7.139 og i 2022 7.113.
  • Arts: 1.919 tilbud om optagelse: Status quo ift. 2022 og 9 % færre end i 2019
  • Aarhus BSS: 2.512 tilbud om optagelse: 5 % flere end i 2022 og 4 % flere end i 2019
  • Natural Sciences: 786 tilbud om optagelse: 2 % færre end i 2022 og 4 % færre end i 2019
  • Health: 965 tilbud om optagelse: 10 % flere end i 2022 og 11 % mere end i 2019
  • Technical Sciences: 1.201 tilbud om optagelse: 8 % flere end i 2022 og 28 % flere end i 2019

Se oversigt over alle uddannelsernes optagstal og kvotienter mv.

Ansøgerne skal bekræfte deres studiepladser senest den 3.august.