Aarhus Universitets segl

AU-forskere hædres for at være frontløbere på teknologiforståelse i uddannelsessystemet

Ole Sejer Iversen, professor i interaktionsdesign ved AU og Michael E. Caspersen, direktør ved It-vest og adjungeret professor ved Institut for Datalogi, er de første modtagere af prisen for årets digitale samfunds-impact. Prisen er indstiftet af branchefælleskaberne Digital Dogme og DI Digital.

Ole Sejer Iversen (tv), professor i interaktionsdesign ved AU og Michael E. Caspersen (th), direktør for It-vest – samarbejdende universiteter og adjungeret professor ved AU, fik overrakt prisen for årets digitale samfunds-impact af André Rogaczewski, adm. direktør i Netcompany og formand for dommerpanelet. Foto: Jacob Nielsen

Baggrunden for prisen er at hædre et initiativ, en organisation eller en virksomhed, som har gjort en særlig indsats for at give et bredt udsnit af befolkningen mulighed for at løfte sine digitale kompetencer.

I indstillingen lagde dommerpanelet vægt på, at Ole Sejer Iversen og Michael E. Caspersen begge er 'prominente skikkelser i Danmark inden for teknologiforståelse, informatik og computationel tænkning' og gennem deres arbejde har haft en dybdegående indflydelse på integrationen af en almen it-faglighed i det danske uddannelsessystem.

Det var et par glade vindere, der modtog prisen på konferencen Danmarks Digitale Kompetencer 2023.

”Jeg er beæret over prisen og vil gerne dedikere den til alle de ildsjæle, lærere, forskere, ledere og interesseorganisationer, som har kæmpet for at give danske børn og unge digitale kompetencer i grundskolen og ungdomsuddannelser. Teknologiforståelse handler ikke bare om at uddanne til et fremtidigt arbejdsmarked. Det handler også om at danne og uddanne vores børn til at kunne deltage aktivt i udviklingen af vores samfund og stå vagt om vores basale værdier om åndsfrihed, ligeværd og demokrati. Det kræver digital teknologiforståelse”, siger Ole Sejer Iversen.

”Det er en meget stor ære at modtage denne pris. It er en teknologi, der strækker vores kognitive formåen og dermed ulig nogen anden teknologi menneskeheden har frembragt. Vi er endnu ikke i nærheden af at kunne begribe de muligheder og risici, det medfører. Men en ting er sikkert: Hvis ikke alle børn og unge lærer det digitale sprog, vil det skabe en ekstrem ulighed, som vil afskære "analfabeterne" fra at kunne bidrage på lige fod til samfundet – ikke ulig det monopol kirken havde i middelalderen ift. latin og skriftsprog. Faren er dumme mennesker, ikke kloge robotter”, siger Michael E. Caspersen.

Dommerpanelet begrunder blandt andet valget af Michael E. Caspersen og Ole Sejer Iversen således:

Både Ole Sejer Iversen og Michael E. Caspersen har haft stor indflydelse på integrationen af teknologiforståelse i det danske uddannelsessystem, især i folkeskolen. De har arbejdet intensivt med at integrere og udvikle teknologiforståelse og informatik gennem en række initiativer og forskningsprojekter på tværs af grundskole, ungdomsuddannelser og videregående uddannelser. Deres arbejde har været drivende for udviklingen af den særlige danske tilgang til fagligheden, der kombinerer konkrete bruger- analyse- og design- og konstruktionsfærdigheder i én faglighed og således omfatter såvel et teknisk som et humant/socialt perspektiv på fagligheden.

Den danske model har høstet stor international anerkendelse, den har inspireret internationale anbefalinger, og tilgangen har haft stor betydning for EU-Kommissionens analyser og anbefalinger til medlemslandene. Når regeringen nu har besluttet, at teknologiforståelse er en særskilt faglighed i den danske grundskole, så har Michael E. Caspersen og Ole Sejer Iversens arbejde afgørende betydning for, at der skabes et fælles og fagligt begrebsapparat for, hvad denne nye faglighed indebærer.

Om prismodtagerne:

Ole Sejer Iversen er professor i interaktionsdesign, og er leder af Center for Computational Thinking and Design ved Aarhus Universitet samt af det nationale Videnscenter for digital teknologiforståelse.

Michael E. Caspersen er direktør for It-vest – samarbejdende universiteter og adjungeret professor ved Aarhus Universitet.  It-vest er et uddannelses- og forskningssamarbejde mellem Syddansk Universitet, Aalborg Universitet og Aarhus Universitet,​​ der har til formål at styrke udbuddet af it-uddannelser i Vestdanmark, fremme det flerfaglige samarbejde inden for it og bidrage til, at digitale kompetencer inkluderes i alle uddannelser.

Dommerpanelet består af:

  • André Rogaczewski, Adm. direktør i Netcompany (formand)
  • Lilian Mogensen, Prof. bestyrelsesmedlem og rådgiver, fhv. direktør, ATP og Udbetaling Danmark
  • Nana Bule, Særlig rådgiver hos Goldman Sachs og formand for regeringens digitaliseringsudvalg
  • Louisa Loran, Head of Supply Chain & Logistics i Google
  • Henrik Lund, Adm. direktør i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, Københavns Kommune

 

Artiklen er baseret på en pressemeddelelse fra Digital Dogme.