Aarhus Universitets segl

Hannah Lang

Titel

SU ph.d-stipendiat

Primær tilknytning

Hannah Lang

Kontaktinfo

Telefonnummer
Mailadresse

Profil

I mit ph.d.-projekt undersøger jeg fødslens eksistensfilosofi og det eksistensfilosofiske grundspørgsmål: Hvad betyder det, at vi er født?

I den forbindelse er jeg særligt inspireret af Hannah Arendts begreb om natalitet (fødthed) for at være med til at undersøge, hvordan det ikke alene er vores dødelighed, men også vores fødthed, som præger vores liv - eller som giver anledning til erkendelser. Det undersøger jeg i krydsfeltet mellem Søren Kierkegaards eksistensfilosofi og nyere feministisk teori om natalitet.

Jeg håber på at kunne bidrage til at sætte fødslen på den eksistensfilosofiske dagsorden, men også bredere set. Jeg er meget interesseret i samtidig skønlitteratur, der tematiserer forældreskab, og ikke mindst også aktuelle debatter om moderskab, omsorg, social reproduktion, fertilitet og fødenes forhold.

Udvalgte publikationer

Brug piltasterne på tastaturet for at scrolle
Brug piltasterne på tastaturet for at scrolle
Brug piltasterne på tastaturet for at scrolle