Aarhus Universitets segl

Kirstine Terese Stoksted

Titel

Ph.d.-studerende

Primær tilknytning

Kirstine Terese Stoksted CV

Fagområder

  • Forskning
  • Curriculumforskning
  • Karriereforskning

Kontaktinfo

Telefonnummer
Mailadresse

Profil

Jeg er ansat som ph.d.-studerende ved Centre for Educational Development (CED) på Aarhus Universitet, hvor jeg sidder ved afdelingen for uddannelsesudvikling.
Derudover har jeg en kandidat i Dansk fra SDU (2021) afsluttet med et speciale omhandlende underviseres beskrivelse af rollen som studerende i overgangen mellem gymnasiet og universitetet.

Arbejdsområder

Mit ph.d.-projekt er en systemteoretisk curriculumanalyse af, hvordan fremtidsperspektiver og kompetencer bliver omtalt og anvendt i udvalgte uddannelsers styredokumenter og undervisning.

Desuden har jeg indgået i forskelligt udviklingsarbejde med fokus på temaerne karriere og frafald ved CED. 

Mine forskningsinteresser er særligt de studerendes overgang ud af universitetet og deres start på arbejdsmarkedet, herunder karrierelæring, kompetenceforståelse og overgange i uddannelsessystemet.

Udvalgte publikationer

Brug piltasterne på tastaturet for at scrolle