Aarhus Universitets segl

Lasse Borg Kjerkegaard

Titel

Ph.d.-studerende

Primær tilknytning

Lasse Borg Kjerkegaard CV

Fagområder

  • Fænomenologi
  • Psykopatologi
  • Medicinsk Filosofi
  • Videnskabsteori
  • Bevidsthedsfilosofi

Kontaktinfo

Telefonnummer
Mailadresse

Profil

Jeg er 5+3 Ph.D.-stipendiat, og alumne fra Aarhus Universitet, hvor jeg tidligere har taget en bachelor og kandidat i filosofi. 

Min ekspertise er indenfor fænomenologi, medicinfilosofi med fokus på psykiatrien, videnskabsteori, kritisk teori og teknologifilosofi. 

 

Forskning

Jeg arbejder på et Ph.D.-stipendiat indenfor fænomenologisk psykopatologi. Mit projekt omhandler specifikt skizofreni, og anvender fænomenologisk filosofi til at gøre os bedre til at forstå og identificere de særegne førstepersonsoplevelser, som mennesker med skizofreni gennemlever. 

 

Uddannelse

Jeg har tidligere erfaring med undervisning i rollen som både instruktor, undervisningsassistent og videnskabelig assistent, og har undervist i kurser om videnskabsteori på bl.a. filosofiuddannelsen og medicinuddannelsen. 

Tillige har jeg af to omgange været eneansvarlig for et IV-valgfag på 10 ECTS på IKK, med særligt fokus på kritisk teori og teknologifilosofi, hvor jeg har givet omfattende vejledning og sparring på eksamensopgaver. 

 

Samarbejder

Mads Gram Henriksen, lektor ved Københavns Universitet og seniorforsker ved Psykiatrisk Center Amager, bivejleder projektet. Det giver den fornødne psykiatriske ekspertise og kliniske erfaring som projektet kræver.