Aarhus Universitets segl

Martin Bækgaard

Titel

Professor, PhD

Primær tilknytning

Martin Bækgaard CV

Fagområder

  • Offentlig forvaltning
  • Administrative byrder
  • Borgernes samspil med staten
  • Valg
  • Politiske eliters adfærd

Kontaktinfo

Telefonnummer
Mailadresse

Forskning

Min forskning i spændingsfeltet mellem offentlig forvaltning og politologi og omfatter blandt andet administrative byrder, borgernes samspil med forvaltningen, performance management, kommunal politik og forvaltning og samspillet mellem politikere og embedsmænd. Desuden har jeg i en stor del af min forskning beskæftiget mig med demokratiske valg, og hvordan eliter træffer beslutninger.

Uddannelse

Jeg har bred erfaring i at forelæse, undervise på hold og vejlede både PhD,, speciale- og bachelorstuderende. Desuden er jeg censor på både PhD, kandidat- og bacheloreksamener. Jeg vejleder fortrinsvis (men ikke udelukkende) opgaver inden for følgende temaer:

Offentlig forvaltning, performance management, administrative byrder, tilfredshedsmålinger, eliters adfærd, kommunalpolitik og -forvaltning, eksperimentelle metoder,  offentligt ansattes adfærd, repræsentativt bureaukrati og samproduktion.

Udvalgte publikationer

Flere
Brug piltasterne på tastaturet for at scrolle
Brug piltasterne på tastaturet for at scrolle
Brug piltasterne på tastaturet for at scrolle