Aarhus Universitets segl

Dansk hash er stærkere end nogensinde

Koncentrationen af det euforiserende rusmiddel THC i hash er tredoblet på 20 år. Årsagen kan være systematisk forædling af cannabisplanterne, som blandt andet bliver dyrket på danske skunkfarme.

Hash-plader af 50 gram. Hashen er beslaglagt af politiet, og retskemien analyserer det.
Hash, som handles i Danmark, er aldrig målt så stærkt som nu. Det bør give anledning til diskussion om stoffets farlighed, mener ekspert.

Hash, som sælges på gadeplan i Danmark, er stærkere end hidtil målt. Det viser analyser, som er foretaget af de tre retskemiske afdelinger i Danmark og bearbejdet af Institut for Retsmedicin ved Aarhus Universitet. Målingen er publiceret i Sundhedsstyrelsens årlige narkotikarapport, der bliver offentliggjort 18. november.

Hashen er beslaglagt af politiet i landets tre største byer, og hver måned året igennem har de retskemiske afdelinger analyseret udvalgte hashprøver fra byerne. Det giver et overordnet billede af, hvilken type hash, der forhandles på gadeplan i Danmark. Det siger Christian Lindholst, leder ved Institut for Retsmedicin ved Aarhus Universitet.
 

En bemærkelsesværdig høj kvalitet

Blandt fagfolk er kvaliteten i hash lig med indholdet af det psykoaktive stof THC. De danske hashprøver indsamlet i 2014 har et gennemsnitligt indhold på 28 procent THC. Den hidtil største undersøgelse af dansk hash er fra 1992, hvor kvaliteten blev målt til otte procent. Sammenlignet med prøver fra perioden 2000-2011, hvor indholdet af THC varierede mellem otte-13 procent, er der nu tale om en bemærkelsesværdig høj kvalitet, siger Christian Lindholst.

”Hash har som produkt forandret sig markant på bare få år. Det er en tendens, vi ser i Europa. Svenske og Hollandske undersøgelser beskriver en tilsvarende kraftig stigning i hashkvaliteten”, siger Christian Lindholst.

Skunkfarme giver god vækst

Forklaringen på den forhøjede kvalitet skal sandsynligvis findes i nye forædlede cannabisplanter dyrket under nye former. Traditionelt er cannabisplanter dyrket og høstet under åben himmel i eksempelvis Marokko og Libanon. De udendørs vækstbetingelser betyder, at kvaliteten af planterne er lav og den salgsklare hash ikke så potent. I dag er cannabisproduktionen i højere grad flyttet til de europæiske lande, heriblandt Danmark, og foregår i de såkaldte skunk-væksthuse. Her bliver forædlede cannabisplanter (også kaldt skunkplanter) produceret med kunstigt tilført lys, varme og gødning. Den accelererede vækstproces resulterer efter få måneder i ekstra store og THC-holdige planter. Udover det forhøjede THC niveau, indeholder de forædlede cannabissorter også en anden sammensætning af de psykoaktive stoffer. Denne ændring er mistænkt at forøge risikoen for skadelige virkninger ved hashrygning.

Den høje koncentration af THC bør give anledning til en diskussion om farligheden ved hashrygning, mener Christian Lindholst.

”Hash af høj kvalitet kan give større risiko for skader og negative bivirkninger og er især et problem for den store gruppe af unge, som ryger flere gange om måneden. Der har blandt nogle grupper i samfundet været en holdning til, at en joint i ny og næ ikke gør skade. Med den nye viden bør vi i stigende grad betragte hash som et farligere og mere risikobetonet rusmiddel”, siger Christian Lindholst.


Fakta:

  • THC er det primære psykoaktive stof tetrahydrocannabinol
  • Cannabis, skunk, hash og marihuana er betegnelser og slang for cannabisplanten og dens produkter. Skunk forbindes især med en forædlet plante med et ekstra højt indhold af THC
  • THC-indholdet i dansk hash er målt til 28 procent. Tidligere målinger har varieret mellem 8-13 procent. I 2012 observerede de retskemiske afdelinger en stigning til 18 procent
  • Siden 2008 har dansk politi afsløret og beslaglagt et større antal skunkfarme. Det er en tendens, som også er spottet i andre europæiske lande
  • Hash-prøverne er analyseret af de tre retskemiske afdelinger ved Syddansk Universitet, Københavns Universitet og Aarhus Universitet
  • Narkotikarapporten fra Sundhedsstyrelsen

 

Kontakt:

Institutleder Christian Lindholst
Institut for Retsmedicin, Aarhus Universitet
Tlf: 87 16 83 31/20 93 92 23
cl@forens.au.dk

Chefkonsulent Kari Grasaasen
Sundhedsstyrelsen
Tlf: 72 22 77 57
kag@sst.dk