Aarhus Universitets segl

Enighed mellem rektorer og ministeriet

Efter flere ugers forhandling blev ministeren og rektorkollegiet i går enige om en ny plan for dimensionering. Beskæringen på de 3.500 på bachelordelen fastholdes. Omregnet svarer det til ca. 2.400 pladser på kandidatniveau, som oprindeligt fastlagt af ministeriet.

I det nye fælles grundlag bliver indfasningen på bachelor- og kandidatniveau til gengæld forskudt, således at nedskæringerne på bacheloruddannelser begynder fra 2015, mens dimensioneringen på kandidatuddannelserne først påbegyndes i 2018 med afslutning i 2020. Desuden får universiteterne større frihed til selv at vælge hvilke uddannelser, der skal skæres ned på.

”Der er tale om en markant dimensionering, som især rammer Arts og i nogen grad BSS og ST. Med det nye fælles grundlag har vi dog opnået et resultat, der er langt bedre end det oprindelige forslag fra ministeriet. Det er helt afgørende, at indfasningen nu strækkes over flere år, samtidig med at universiteterne nu selv får lov at bestemme, hvilke af de dimensionerede uddannelser, der skal beskæres. Der er således åbnet muligheder for at tage lokale hensyn,” siger rektor Brian Bech Nielsen.  

AU skal nu i gang med at forhandle den detaljerede udmøntning af planen med ministeriet. Disse forhandlinger skal afsluttes senest den 1. december

Læs pressemeddelelsen fra Danske Universiteter