Aarhus Universitets segl

Flere søger om optagelse på Aarhus Universitet

Med ca. 1.300 flere ansøgere i forhold til 2012 og 9.410, der har Aarhus Universitet som 1. prioritet, oplever universitetet igen i år en stigning i ansøgningen til bacheloruddannelserne.

Da ansøgningsfristen udløb fredag den 5. juli, havde Aarhus Universitet modtaget 25.368 ansøgninger til universitetets bacheloruddannelser - svarende til en stigning på 5,7 procent. De 9.410 af ansøgerne har Aarhus Universitet som 1. prioritet, hvilket er en stigning på 3 procent i forhold til 2012.

Flere søger naturvidenskabelige uddannelser

Igen i år er det de teknisk/naturvidenskabelige uddannelser, som med en stigning i ansøgere på 13,3 procent i forhold til 2012 og en stigning i 1. prioritetsansøgninger på 18,3 procent er højdespringeren på Aarhus Universitet.

Der er en stabil fremgang i antallet af ansøgere til samfundsvidenskab og humaniora/teologi/pædagogik. Sidstnævnte har også fremgang i 1. prioritetsansøgninger, mens der her er en mindre tilbagegang på sundhedsvidenskab og samfundsvidenskab.

”Det er meget glædeligt, at vi igen i år ser en stigning i interessen for de teknisk/naturvidenskabelige uddannelser. Generelt set er vi meget tilfredse med fordelingen af ansøgerfeltet, som er spredt ud på alle universitetets uddannelser,” siger dekan og ansvarlig for uddannelsesområdet på Aarhus Universitet Mette Thunø.

De unge vil uddanne sig til arbejdsmarkedet

Mette Thunø fremhæver, at de unge har været meget samfundsbevidste i deres valg af uddannelser og søgt optagelse på de uddannelser, som arbejdsmarkedet efterspørger. F.eks. er der store stigninger i antallet af ansøgere til Arabisk og Islamstudier, Erhvervsøkonomi og Bioteknologi og generelt en fremgang på ingeniørfagene.

Det er endnu for tidligt at vurdere, hvor mange nye bachelorstuderende Aarhus Universitet kan tilbyde en studieplads i år.

”Som det ser ud lige nu, forventer vi, at tilbuddet om studiepladser i år vil være på nogenlunde samme niveau som i 2012, hvor 7.160 blev tilbudt en studieplads på Aarhus Universitet,” siger Mette Thunø.

30. juli får alle ansøgere besked om de får tilbudt studieplads på Aarhus Universitet.

Læs fordelingen af ansøgertal til Aarhus Universitet


Yderligere oplysninger

Overordnede udmeldinger
Dekan og ansvarlig for uddannelsesområdet på Aarhus Universitet Mette Thunø
Tlf: 2979 9330; e-mail: met@adm.au.dk

Spørgsmål om tal, håndtering m.m.
Vicedirektør for AU Studier Maria Volf Lindhardt
Tlf: 2142 4127; e-mail: mvl@adm.au.dk

Presseansvarlig
Mathilde Weirsøe
Tlf: 6038 2607/8715 1745; e-mail: mawei@dpu.dk