Aarhus Universitets segl

Forskere måler effekten af it i skolen

”Mere it ” har i årevis været opskriften på en bedre skole. Men der mangler fortsat viden om den reelle effekt af at bruge it i undervisningen. Tre nye forskningsprojekter med fokus på it og didaktik skal nu gøre os klogere på, hvordan it konkret kan understøtte undervisningen og styrke lærernes kompetencer.

Forskere fra Aarhus Universitet, Alexandra Instituttet og seks professionshøjskoler skal med tre nye forskningsprojekter undersøge, hvordan it kan bidrage til at udvikle fagdidaktikken. Projekterne har fokus på innovative undervisningsformer, nye metoder til undervisningsdifferentiering samt lærerkompetencer i samspil med it.
 
Ministeriet for Børn og Undervisning har bevilget penge til projekterne, der skal danne grobund for bedre rådgivning til skolerne om, hvordan de kan organisere sig og tilrettelægge undervisningen, når de inddrager it.
 
Fokus på didaktikken
 
Projekterne bygger på interventionsforskning, hvor forskerne måler effekten af en nøje planlagt indsats i de skoler, der deltager i forsøget.
 
”It kan understøtte undervisningen i skolen, men kun under de rette forhold. Vores opgave er at finde ud af, hvad det er for nogle forhold, der har indflydelse på, at det lykkes nogle steder, men mislykkes andre steder. I alle tre projekter spiller it en rolle, men det er udviklingen af didaktikken, der er i centrum – ikke teknologien,” siger Jeppe Bundsgaard, der er lektor på Aarhus Universitet og forskningsleder på projekterne.
 
Hvad virker og under hvilke betingelser?
 
Der er brug for at blive mere klar på, hvad der virker under hvilke betingelser og hvordan, mener forskerne. De gennemfører derfor grundige målinger af elevernes kompetencer og af skole- og læringsmiljøerne før og efter interventionen.
 
”Vi har fokus på at afdække, hvad der virker – dvs. måle effekten af interventionerne. Men da undervisning er en meget kompleks praksis, er det ikke nok at vide, hvad der var før og efter. Det er også nødvendigt at følge med i, hvordan indsatserne samvirker med den praksis, der er på skolen i forvejen. Derfor gennemfører vi også en række kvalitative studier undervejs,” forklarer Jeppe Bundsgaard.
 
Forskerne samarbejder med konsulenter og lærere om at udføre indsatserne i praksis.

”Samarbejdet mellem universitetet og professionshøjskolerne har muliggjort et omfattende forskningsdesign, hvor vi får indblik i en række målbare effekter, når det gælder elevernes kompetencer og skolens praksis - organisatorisk og undervisningsmæssigt. Og ikke mindst i, hvilke udfordringer det indebærer for lærere, skoleledere og elever,” forklarer Jeppe Bundsgaard.
 
Stærkt netværk samler viden
 
Projekterne samler førende forskere og konsulenter inden for it- og fagdidaktik i et stærkt netværk, der efterfølgende skal kunne give bedre rådgivning til skolerne om, hvordan de kan organisere sig og tilrettelægge undervisningen, når de inddrager it.
 
 ”Vi har brug for en samlet systematisk indsats, hvis vi for alvor skal integrere it i fagene og i skolen. Og det baner disse tre projekter vej for. Som forskere er vores opgave at udtænke og definere interventionerne, men det er konsulenter og lærere, der tilpasser forløbet til den konkrete skole og gennemfører det i praksis,” siger Jeppe Bundsgaard.
 
Fakta
 
Projekterne er finansieret af Ministeriet for Børn og Undervisning. Bevillingen lyder samlet på 18 millioner kr., som gør det muligt at afprøve, udvikle og undersøge effekterne af it-didaktik i samspil med lærerne på en række af landets skoler. Projekterne gennemføres af et konsortium bestående af Aarhus Universitet og professionshøjskolerne UCC, Metropol, UC Sjælland, UC Lillebælt, UC Syddanmark og VIA, samt Alexandra Instituttet. Der er fem til seks skoler med i hvert projekt.
 
De tre projekters fokus er:
 
• Inklusion og undervisningsdifferentiering i digitale læringsmiljøer (projektleder: Stefan Graf, UC Lillebælt)
• It-fagdidaktik og lærerkompetencer i et organisatorisk perspektiv (projektleder: Marianne Georgsen, VIA UC)
• It i den innovative skole (projektleder: Charlotte Krog Skott, UCC)

Projektledelse
 
Jeppe Bundsgaard, Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet, og Thomas Illum Hansen, Nationalt Videncenter for Læremidler, varetager forskningsledelsen - herunder ansvaret for metoder, effektmålinger og sammenhængen på tværs af de tre projekter. Hvert projekt har en projektleder og en gruppe af forskere fra flere af de involverede institutioner.
 
Projektperiode
 
Projektperioden strækker sig fra sommeren 2013 til efteråret 2015. Interventionerne finder sted fra januar 2014 til sommeren 2015. Afrapportering sker i oktober 2015.
 
Læs mere om de tre projekter på Ministeriet for Børn og Undervisnings hjemmeside
 
Kontakt
 
Lektor Jeppe Bundsgaard, jebu@dpu.dk, mobil: 3119 2607