Aarhus Universitets segl

Nu sætter Aarhus Universitet sin ejerdel i Navitas til salg

Aarhus Universitet realiserer nu planerne om at sætte sin ejerdel i Navitas-bygningen på havnen i Aarhus til salg. Salget er led i AU’s vision om en samlet, central campus, hvor Katrinebjerg og Gustav Wieds vej bliver centrum for universitetets ingeniør- og tech-miljøer. Salget sker sammen med INCUBA, som også ejer dele af Navitas.

Navitas-bygningen på havnefronten i Aarhus
Aarhus Universitet realiserer nu planen om at sælge sin ejerdel i Navitas som led i planerne for en samlet bynær campus i Aarhus (Foto: Lars Kruse, AU foto).

Aarhus Universitet sætter nu sine 23.610 m2 i Navitas til salg, som i dag huser Institut for Byggeri og Bygningsdesign, en mindre del af Institut for Mekanik og Produktion samt Adgangskursus og gymnasierettede aktiviteter. 

Fraflytningen fra Navitas har været besluttet siden 2018 som en del af planerne for campus 2.0. Med salget af ejerdelen i Navitas kommer universitetet et skridt tættere på at koncentrere sine arealer i Aarhus om Universitetsparken og Universitetsbyen samt Katrinebjerg og Gustav Wieds Vej, som bliver knudepunkt for ingeniør- og techmiljøer.

Universitetsdirektør Kristian Thorn ser frem til at tage næste skridt for at samle universitetets aktiviteter.

”Vi har været glade for at være en del af Navitas, men salget af vores ejerdel er et naturligt næste skridt i arbejdet med at realisere visionen for vores campusuniversitet. Målet er at skabe rammerne om et samlet universitet, som fremmer et stærkt og levende forsknings- og studiemiljø og skaber gode vilkår for vækst, udvikling og inspiration – ikke mindst i samarbejde med omverdenen,” siger han.

Salget af Navitas sker i et fælles udbud med INCUBA, der sælger sine erhvervsarealer på 15.196 m2. Arealerne udlejes i dag til forskellige formål – bl.a. til AU Forskning, universitetets fælles enhed for forskningsadministration, som siden 2022 har lejet sig ind i dele af INCUBA’s lokaler i Navitas.

Først fraflytning om nogle år

Studerende og medarbejdere vil have deres gang på Navitas nogle år endnu. Der er i udbuddet lagt op til, at AU lejer sig ind hos den nye ejer, indtil de nye lokaler på Katrinebjerg er indflytningsklare, forventeligt i 2029/2030.

Som planlagt fraflytter AU Forskning også Navitas. Det er meningen, at enheden rykker til Universitetsparken, hvor der bliver ledig plads, når Faculty of Health flytter ind i Bartholin-komplekset, som er under renovering.