Aarhus Universitets segl

Tidlig læring giver bagslag

Udviklingsekspert og professor i psykologi Dion Sommer advarer om negative langtidseffekter på børns lyst til indlæring og motivation, hvis de begynder for tidligt i skole.

Colourbox

Små børn kan godt lære både bogstaver og tal. Men en organiseret læring i børnehaven kan på længere sigt betyde, at børnene klarer sig dårligere end de børn, der ikke har fået den læring. I bedste fald har børnene ingen gavn af en tidlig indlæring.

Alligevel vinder den organiserede indlæring mere og mere frem i danske børnehaver, og den udvikling bekymrer Dion Sommer, der er professor i udviklingspsykologi på Aarhus Universitet.

”Rundt om i kommunerne er politikere meget ambitiøse på pædagogernes og børnenes vegne og vil have faglige elementer ind i daginstitutionerne,” konstaterer Dion Sommer. Han mener dog ikke, at der er grundlag for at hævde, at tidlig indlæring giver et bedre fundament for skolestarten.

Småbørn og skolebørn lærer forskelligt

”Småbørn og skolebørn har meget forskellige måder at lære og tilegne sig viden på. Små børns læring er mere erfaringsbaseret og 'hands on' end skolebørns. Derfor giver en legende pædagogik med det hele barn i centrum en langtidsholdbar læring og udvikling,” siger Dion Sommer.

Han siger, at børnehavebørn sagtens kan lære noget, der kan være grundlag for skolefagene.

”Et overdrevent fokus på skolebaserede aktiviteter kan dog forhindre, at man på lang sigt indfrier det mål om mere viden og bedre uddannelse, som blandt andet udspringer af PISA-undersøgelserne, der sammenligner skoleelevers resultater i alle OECD-landene,” siger Dion Sommer.

PISA er et dårligt argument for tidlig indlæring

PISA-undersøgelserne er efterhånden begyndt at sætte dagsordenen for, hvor tidligt børn skal begynde at lære, siger Dion Sommer.

”Det er som om, man ikke tager hensyn til den forskning, der viser, at tidlig læring ikke er en god idé. Tværtimod tyder nogle undersøgelser på, at børn, der tidligt bliver inddraget i skolelignende aktiviteter, på længere sigt klarer sig dårligere end andre. De bliver mere negative over for skolen, er mindre kreative og mere bange for tests,” forklarer Dion Sommer.

Han mener, at samfundets og arbejdsmarkedets krav går ud over målsætningen om den enkelte skoleelevs alsidige udvikling.

”Selvfølgelig skal børnene i den danske folkeskole lære noget. Men skolen skal fastholde fokus på at skabe hele mennesker, der er andet og mere end resultater af en test.

Fakta

PISA står for ”Programme for International Student Assessment” - eller på dansk "International Elev Vurdering". Flere end 500.000 unge i 60 lande deltager i undersøgelsen. I Danmark deltager ca. 10.000 unge på 400 skoler i undersøgelsen. Se mere på: https://www.pisa2012.dk/#sthash.zumWe4O6.dpuf

Dion Sommer
Aarhus Universitet,
School of Business and Social Sciences
Mail: sommer@psy.au.dk
Direkte telefon: 87 165 803