Aarhus Universitets segl

Nyhed

Fredningen af AU genbehandles

Slots- og Kulturstyrelsen har tilbagekaldt fredningen af Aarhus Universitet og skal nu genbehandle fredningssagen.

Slots- og Kulturstyrelsen har tilbagekaldt fredningen af Aarhus Universitet, fordi styrelsen ikke med tilstrækkelig sikkerhed kan fastslå, at fredningen er omfattet af den anvendte bestemmelse i bygningsfredningsloven om fredning af selvstændige landskabsarkitektoniske værker.

Beslutningen er truffet på baggrund af den klage, som Bygningsstyrelsen, der ejer bygningerne i Universitetsparken, indsendte til Kulturministeriet den 22. marts.