Aarhus Universitets segl

Nyhed

Fredningsforslag for AU er vedtaget i fuld skala

26 bygninger, Universitetsparken og Vennelystparken bliver fredet. Slots- og Kulturstyrelsen begrunder afgørelsen med, at Aarhus Universitet er et enestående landskabsarkitektonisk værk, der skal beskyttes. Rektor er ærgerlig over afgørelsen og bekymret for konsekvenserne.

Foto: AU Bygninger

Afgørelsen om fredning af 26 bygninger og parkerne omkring universitetet i Aarhus bliver modtaget med ærgrelse af rektor Brian Bech Nielsen.  

”Slots- og Kulturstyrelsen har øje for Aarhus Universitets helt særlige kvaliteter, og vi deler målet om at passe godt på vores smukke universitet. Men jeg er uenig i deres afgørelse. Igennem årtier er vi lykkedes med at udvikle campus med afsæt i stedets historie og arkitektur, skabe et universitet i verdensklasse og samtidig passe på det. Det behøver vi ikke en fredning til”, siger Brian Bech Nielsen.

Forslaget om fredning var i høring i efteråret 2022, og Aarhus Universitet gjorde indsigelse. Blandt andet ved at fremhæve, at en fredning vil komplicere og besværliggøre tilpasninger, som løbende sker på et moderne arbejds- og uddannelsessted som universitetet. Endvidere at AU allerede var underlagt en bevarende lokalplan.

”Vi er i skarp international konkurrence om at tiltrække de dygtigste studerende og medarbejdere, og det bekymrer mig, hvis enkle forandringer som at flytte en væg, reparere et loft eller skifte en klinke bliver langvarige og dyre processer. For ikke at tale om, at vi risikerer, at fredningen kan forhindre etablering af fx nye laboratorier”, siger Brian Bech Nielsen.

Det undrer ham, at styrelsen ikke er kommet AU i møde.

”Selve motivationen for at frede dele af AU er sympatisk. Vi har et af verdens smukkeste universiteter. Alverdens arkitekter valfarter til Aarhus for at besigtige dette prægtige værk, og vi glædes hver dag over omgivelserne. Derfor er afgørelsen også paradoksal, fordi vi netop har bevist, at vi kan passe på vores kulturarv”, siger Brian Bech Nielsen.

Nu afventer Aarhus Universitet en melding fra styrelsen om rammerne for det fremtidige samarbejde.

”Vi går selvfølgelig ind i en konstruktiv dialog om, hvordan vi bedst kan sikre en smidig proces. Men vi vil også holde et skarpt øje med – og påtale – uhensigtsmæssigheder foranlediget af fredningen. Slots- og Kulturstyrelsen har påtaget sig et stort ansvar for universitetets fremtidige udviklingsmuligheder, som vi forventer den vil løfte med respekt for de samfundsværdier, universitetet repræsenterer”, siger Brian Bech Nielsen.

Fredningens omfang

Universitetsparken og Vennelystparken fredes som et selvstændigt landskabsarkitektonisk værk sammen med ni bygningskomplekser, i alt 26 bygninger.

De ni bygningskomplekser:

Den første Institutbygning
Hovedbygning
Tandlægeskolen
Stakladen
Institut for Matematik
Bygninger herunder har en anden ejer:
Naturhistorisk Museum
Bogtårnet
Kollegium 4
Kollegium 7 med eforbolig
 

Slots- og Kulturstyrelsens afgørelse. 

 

Kontakt:

Kommunikations- og pressechef Sys Christina Vestergaard
23 67 00 12
scv@au.dk