Aarhus Universitets segl

Rithma Kreie Engelbreth Larsen

Titel

Ph.d.-studerende

Primær tilknytning

Rithma Kreie Engelbreth Larsen

Fagområder

  • Oprindelige folks viden
  • Videnskabshistorie
  • Natur- og klimafilosofi
  • Miljø- og naturidéhistorie
  • Epistemisk uretfærdighed

Kontaktinfo

Telefonnummer
Mailadresse

Forskning

Jeg forsker i udviklinger indenfor nyere klima- og naturidéhistorie efter en forøget inklusion af lokale vidensformer, og særligt oprindelige folks viden, siden 1970'erne og 1980'erne. Jeg undersøger endvidere forbindelserne mellem biodiversitetskrisen og klimakrisen i et idéhistorisk lys og interesserer mig for, hvordan disse kriser defineres og konceptualiseres i relation til hinanden særligt i FN-institutioner som IPCC og IPBES, hvor netop oprindelige folks viden i stigende grad spiller en rolle for begge kriser.

Uddannelse

Jeg har givet forelæsninger i klimaets idéhistorie og herunder forskellene mellem den lokale og den globale skala samt relationen mellem videnskab og oprindelige folks viden. Endvidere har jeg forelæst i nyere tilgange til naturens idéhistorie og i Donna Haraways forskning bredt set, særligt med henblik på at bygge bro mellem hendes nyere økofilosofiske ekskurser og hendes tidligere arbejde indenfor videnskabshistorie.

Arbejdsområder

Yderligere aktiviteter:

  • Ansvarshavende redaktør på Slagmark - Dansk Tidsskrift for Idéhistorie.
  • Repræsentant for ph.d.-studerende i Ph.d.-udvalget ved Arts valgt for 2023 og 2024.
  • Medlem af Sløk-komitéen, der organiserer en årlig forelæsning med en internationalt anerkendt forsker med betydelige bidrag til det idéhistoriske forskningsfelt.
  • Instruktor i BA-kurset 'De naturvidenskabelige og teknologiske idéers histore' i 2020, 2021, 2022 og 2023 (efterårssemestre).

Udvalgte publikationer

Flere
Brug piltasterne på tastaturet for at scrolle

Udvalgte aktiviteter

Flere
Brug piltasterne på tastaturet for at scrolle