Aarhus Universitets segl

Rodrigo Labouriau

Titel

Lektor

Primær tilknytning

Rodrigo Labouriau

Kontaktinfo

Telefonnummer
Mailadresse

Forskning

Min forskningsinteresse ligger i at konstruere statistiske modeller og udforske deres interaktioner med forskellige områder inden for natur- og teknisk videnskab. Jeg arbejder i øjeblikket med generaliserede lineære blandede modeller (GLMM'er), grafiske modeller og deres multivariate og semiparametriske udvidelser. Som leder af Applied Statistics Laboratory (aStatLab) engagerer jeg mig i områder som biologi, landbrug og miljøvidenskab. Gennem mange år har jeg udviklet metoder til multivariate ikke-Gaussiske responser ved at kombinere GLMM'er og grafiske modeller for at imødekomme kravene fra hundredvis af statistiske analyser.

Uddannelse

Jeg underviser i følgende kurser:
- Study Design and Analysis: Et grundlæggende 5 ECTS kursus, der forklarer principperne for statistisk modellering for kandidatstuderende i Agrobiologi, biologiske og miljøvidenskaber, med fokus på variansanalyse-teknikker.
- PhD-kurser inden for natur- og teknologi- videnskabe(også for sundhedsvidenskab og humaniora):
   Introduction to R: Et kort kursus om det statistiske program R.
   Basic Statistical Analysis: Et kursus om statistisk modellering baseret på generaliserede lineære modeller.
   Mixed Models: Et kursus om Gaussiske og generaliserede lineære blandede modeller for strukturerede afhængigheder.
Avancerede kurser for kandidatstuderende inden for statistik og matematik:
Mixed Models with R: Om generaliserede lineære blandede modeller.
Graphical Models and Related Multivariate Techniques.
Jeg er underviser og kursusansvarlig pt for disse kurser.

Rådgivning

Jeg leder Applied Statistical Laboratory (aStatLab), der tilbyder forskellige typer statistisk support til medlemmer af Det Naturvidenskabelige Fakultet:

  • Statistisk konsultationssystem for enkle, daglige spørgsmål.
  • Korte ad hoc interne projekter til veldefinerede spørgsmål, typisk med en varighed på en uge eller mindre.
  • Statistisk assistance til ph.d.- og kandidatstuderende, herunder vejledning i analyse af afhandlinger.

Disse aktiviteter er uden omkostninger for klienterne, men aStatLab forbeholder sig ret til at begrænse den samlede arbejdsbelastning af aktiviteterne.

Udvalgte publikationer

Flere
Brug piltasterne på tastaturet for at scrolle
Brug piltasterne på tastaturet for at scrolle
Brug piltasterne på tastaturet for at scrolle