Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Aarhus Universitet forlænger samarbejdsaftale med Ringkøbing-Skjern Kommune

Aftalen skal bidrage til innovation, bane vej for kvalificeret arbejdskraft – og veksle universitetsverdenens forskningsbaserede viden med praktisk erfaring fra kommunen bl.a. for at sikre bedre velfærd for borgerne.

Med en ledighedsprocent på 1,8 og en vækst, der trods covid-19 buldrer afsted, er der brug for kvalificeret arbejdskraft i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Derfor er et tæt samarbejde om at få knyttet universitetsstuderende og forskningsbaseret viden til områdets virksomheder bare et par af de gode grunde til, at kommunen nu har forlænget sin samarbejdsaftale med Aarhus Universitet.

Samarbejdsaftalen, der begyndte i 2018, udløber ved årsskiftet, men begge parter er nu enige om, at aftalen forlænges frem til 2025.

Formålet med aftalen er at styrke vidensamarbejdet mellem Aarhus Universitet, som forsknings- og uddannelsesinstitution, og Ringkøbing-Skjern Kommune, som leverandør af offentlige serviceydelser og udvikler af lokalsamfundet og erhvervslivet.

- Vi kan se, at vores samarbejdsaftale indtil videre har ført til værdiskabelse i både Ringkøbing-Skjern Kommune og på Aarhus Universitet. Vi ser et stigende antal samarbejdsprojekter, men det, jeg især hæfter mig ved er, at projekterne i stigende grad har en høj strategisk værdi både ude hos virksomhederne og internt i kommunen, siger borgmester i Ringkøbing-Skjern Kommune, Hans Østergaard.

Han peger på Digital Transformation Lab og Studiecenter Ringkøbing-Skjern som to eksempler på vellykkede samarbejdsprojekter. Hvor Digital Transformation Lab udgør bindeledet mellem forskning og virksomhedspraksis, tilbyder studiecenteret et studiemiljø med fysiske faciliteter og rådgivning til studerende, som tager deres videregående uddannelse online fra Innovest i Skjern.

Samarbejdet omkring det antropologiske projekt blandt østeuropæiske medarbejdere på virksomheder og landbrug i Ringkøbing-Skjern Kommune, GoinGlobal, nævnes som et godt eksempel på samarbejdet mellem kommune og universitet.

WestWind Challenge, der med kombinationen af et såkaldt endurance-race, en ekspertkonference og en folkefest skal samle enkeltpersoner, virksomheder og brancheorganisationer i udviklingen af en fossilfri transportsektor, er et andet eksempel.

- Jeg er glad for, at vi med fornyelsen af aftalen får sat ekstra fokus på samarbejdsprojekter inden for bæredygtighed og klima, hvor vi igangsætter konkrete og ambitiøse fælles satsninger. Et eksempel på en konkret satsning er Digitalt Energilaboratorium, hvor virksomhederne får mulighed for at udvikle og afprøve nye teknologier i samarbejde med forskere og studerende, der på samme tid får adgang til at afprøve deres viden i praksis. Så jeg synes, at samarbejdsaftalen med Ringkøbing-Skjern Kommune er en åbenlys gevinst for begge sider af bordet – og ikke mindst for borgerne og for samfundet generelt, siger rektor for Aarhus Universitet, Brian Bech Nielsen.

Han bekræfter dermed, at den gensidige værdiskabelse netop sker ved, at Ringkøbing-Skjern Kommune og virksomheder i kommunen leverer datamateriale, fungerer som en form for laboratorium og skaber mulighed for afprøvning af resultater i praksis.

Herudover kan kommunen byde ind på forskningsbevillinger, medvirke til, at studerende får adgang til praksis og arbejde sammen med universitetet om, at dimittender i højere grad ansættes i små- og mellemstore virksomheder. Omvendt kan Aarhus Universitet medvirke til at løfte kompetenceniveauet i kommunen og understøtte udviklingen gennem forskning og innovation.

Alt sammen med det mål at sikre kvalificeret arbejdskraft og udvikling af ny viden til gavn for borgere og virksomheder.

Bæredygtighed og klima

Bæredygtighed og klima bliver et overliggende tema for samarbejdsaftalen. Ringkøbing-Skjern Kommune allerede gennem Energi2020-satsningen og forpligtelsen på at være fossilfri allerede i 2040 er blandt de grønneste kommuner i Danmark, og Aarhus Universitet arbejder med excellent forskning inden for klima og bæredygtighed, som kan bidrage til Ringkøbing-Skjern Kommunes visioner.

Herudover er ’Fremtidens arbejdsmarked’, ’erhvervsmæssig vækst’ og ’ny velfærd’ tre tematiske fokuspunkter for samarbejdsprojekter under aftalen – fokuspunkter, der f.eks. skal hjælpe med at tackle de udfordringer i løsningen af velfærdsopgaver eksempelvis på sundhedsområdet, som kommunen står overfor.

 

For yderligere information, kontakt:

Sys Vestergaard, Kommunikations- og pressechef, Aarhus Universitet,  2367 0012, scv@au.dk

Hans Østergaard, borgmester Ringkøbing-Skjern Kommune, 22 62 15 36, pol.borghoe@rksk.dk

Sara Jørgensen, videnkoordinator Ringkøbing-Skjern Kommune, 22 56 36 49, sara.joergensen@rksk.dk