Aarhus Universitets segl

Kommercialisering af forskning

Kommercialisering af forskning

Kommercialisering handler om at formidle viden mellem universitetet og det resterende samfund.

En aftale med Aarhus Universitet om kommercialisering af forskningsresultater kan give dig og din virksomhed adgang til at udnytte den nyeste forskning fra AU inden for jeres felt.

Vi har erfaring fra mere end 1000 indberetninger af opfindelser. Vi varetager teknologier inden for blandt andet life science og bioteknologi, fødevare og landbrug, ICT og software, fysik og ingeniørmæssige videnskaber.

Aarhus Universitet varetager også kommercialiseringsopgaverne for hospitalerne i Region Midtjylland. Det sikrer en optimal sammenhængskraft i samarbejdet mellem universitet og et af landets førende universitetshospitaler. Samarbejdet på tværs skaber interessante tvær-disciplinære relationer, der ofte resulterer i excellente opfinderteams med både præ-klinisk og klinisk erfaring.

Tillid og professionel dialog er del af grundprincipperne for succesfuld kommercialisering på Aarhus Universitet.

Aarhus Universitet tilbyder en teamstruktur, der sikrer faste kontaktpersoner for både opfinderteam og erhvervskontakter. Teamet står klar til at facilitere kommercialiseringsprocessen, herunder mødet og dialogen med forskerne og opgaven med potentielle kontraktforhandlinger.

Har du spørgsmål omkring kommercialiseringsaktiviteterne, er du altid velkommen til at kontakte Head of Business Development, Jonas Brandt.

Vores team af forretningsudviklere står klar til at hjælpe og støtte en videre dialog.