Aarhus Universitets segl

Forskning og studieprojekter får lettere vej til Samsø med ny aftale

Mandag den 8. august underskrev Aarhus Universitet og Samsø Kommune en samarbejdsaftale. Aftalen er ramme for at bringe mere forskning og viden i spil i den kommunale opgaveløsning og for at bringe erfaringer og praksis fra Samsø ind i forskning og uddannelse.

Rektor Brian Bech Nielsen og borgmester Marcel Meijer underskriver samarbejdsaftalen på Samsø

Samsø Kommune og Aarhus Universitet har indgået en samarbejdsaftale. Aftalen er blevet godkendt i foråret, og den 8. august satte borgmester Marcel Meijer og rektor Brian Bech Nielsen deres underskrifter på aftalen på Samsø.

Der har i flere år eksisteret samarbejder mellem kommunen og universitetet, og samarbejdsaftalen danner ramme for at bygge videre på det samarbejde. Hensigten er, at forskere og studerende kan samarbejde med kommunen og dermed bringe forskning og praksis i tæt samspil. Det kan f.eks. være i form af et forskningsprojekt, hvor Samsø kan være case, hvormed der kan opnås ny viden til gavn såvel for Samsø som for det resterende samfund.

Samarbejdsaftalen rummer en række temaer, der etableres samarbejde om:

  • Stavns Fjord med fokus på havmiljø og kystnære økosystemer
  • Ledelsesudvikling, hvor Kronprins Frederiks Center for Offentlig Ledelse ved Aarhus Universitet allerede har bidraget med viden til ledergruppen i Samsø Kommune, og hvor Samsø Kommune i forlængelse heraf bidrager som case i et forskningsprojekt
  • Samarbejde med studerende, hvor enkelte studerende eller et hold studerende fra en uddannelse kan undersøge specifikke problemstillinger på Samsø
  • Klimahandlingsplan, hvor forskere kan bidrage med at bringe den nyeste viden i spil

Derudover indgår det i aftalen, at universitetet og kommunen løbende vil udveksle muligheder for nye samarbejder.

I forbindelse med underskrivelsen aftales de næste skridt i samarbejdet.

Læs samarbejdsaftalen her