Aarhus Universitets segl

Sofie Budhoo Bjerregaard

Titel

Ph.d.-studerende

Primær tilknytning

Sofie Budhoo Bjerregaard

Kontaktinfo

Mailadresse

Forskning

Mine nuværende forskningsaktiviteter kredser omkring restorative og transitionsretslige foranstaltninger i det nordlige Uganda hvor mit ph.d.-projekt til formål at foretage en etnografisk forankret undersøgelse af, hvordan ICC's 'Access to Justice' Projekt  (AJP) vil påvirke lokale sociale dynamikker, forståelser af retfærdighed og langvarig bæredygtig fred i Odek-underdistriktet i det nordlige Uganda. Efter nylige kritikker af, at ICC repræsenterer en særlig problematisk form for fjern retfærdighedsproces, iværksatte domstolen Access to Justice Projektet i 2017 i det nordlige Uganda. AJP havde til formål at gøre retssagen mod Dominic Ongwen synlig og meningsfuld for lokale ofre i det nordlige Uganda og repræsenterede en uset grad af inddragelse af lokalsamfundet i nogen ICC-retssag. En uafhængig vurdering af projektets indflydelse viser, at AJP generelt blev oplevet som positivt og som bidragende til retfærdigheden lokalt, samtidig med at adgangen til retsagen øgede forventningerne til erstatning blandt Ongwens ofre. Desuden viser dataene, at der er begyndt at opstå lokale spændinger vedrørende fordeling og forvaltning af erstatninger til Ongwens ofre. Dette kan potentielt true chancerne for at skabe langvarig bæredygtig fred i det nordlige Uganda. Derfor vil jeg over en firårig periode (2022-2026) følge og undersøge AJP's langsigtede sociale effekter, indflydelse på lokale forståelser retfærdighed, samt dets langsigtede inflydelser på mulighederne for at skabe vedvarende og bæredygtig fred i Odek, i det nordlige Uganda.

Mit ph.d.-projekt har i øjeblikket titlen 'Waiting in the Social Aftermath of Access' og er en del af det DFF-finansierede forskningsprojekt 'After Access to Justice', som jeg arbejder på i samarbejde med min vejleder Christian B. N. Gade.

Udvalgte projekter

Flere
Brug piltasterne på tastaturet for at scrolle