Aarhus Universitets segl

Tomas Højgaard

Titel

Lektor, Ph.D.

Primær tilknytning

Tomas Højgaard

Kontaktinfo

Telefonnummer
Mailadresse

Forskning

Min forskning ligger overvejende indenfor matematikkens didaktik, som er det videnskabelige felt der har tænkt og realiseret matematikundervisning som sit genstandfelt. Forskningen handler for en stor dels vedkommende om at undersøge muligheder og vanskeligheder ved at bruge faglige kompetencebeskrivelser som didaktisk udviklingsværktøj, både generelt og med særligt fokus på matematisk modelleringskompetence.

Herudover forsker jeg i vilkår for og vanskeligheder ved at etablere et gensidigt frugtbart samspil mellem forskningsfeltet matematikkens didaktik og matematikundervisningens praksis. Det sker bla. gennem deltagelse i en lang række kombinerede forsknings- og udviklingsprojekter, som er omtalt særskilt her på hjemmesiden.

Videooptagelser

I mange af disse projekter bruger jeg og dem jeg har samarbejdet med videooptagelser af forsøgsundervisning som led i at forsøge at etablere det ønskede gensidigt frugtbare samspil mellem forskning og undervisningspraksis. Ved at tage optagelserne med hjem og analysere dem nærmere kan jeg fastholde klasserummets praksis' indflydelse på min tænkning herom, og ved at bruge klip fra optagelserne i min formidling af forskningen kan disse videoklip fungere som en slags mødested for forskning og undervisningspraksis, og derved forhåbentlig inspirere andre end mig.

Videoklippene kan tilgås via de links som er angivet herunder.

Samarbejder

Undervisningsformativ evaluering af kompetenceorienteret matematikundervisning (2010-2025)

Meningsfuld målstyret matematikundervisning (2016-2025)

Rhapsode-støttet, kompetenceorienteret matematikundervisning (2019-2020)

Mundtlige matematikprøver (2013)

KOMPIS (2010-2012)

DQME II (2008)

SOS (2005)

Videoklip fra forskellige projekter undertekstet på engelsk

Det ovenstående er genveje til videoklip fra nogle projekter hvor jeg har arbejdet systematisk med videooptagelser. Hver genvej fører til en logbog over den observerede forsøgsundervisning, så man kan få et indtryk af den sammenhæng det enkelte videoklip indgår i. Logbogen indledes med et oversigtsskema, der viser alle videoklippene efter hvilket tidsmæssigt forløb de indgår i og hvilket analytisk fokus jeg (og dem jeg har analyseret sammen med) mener de bidrager til at belyse.

Alle videooptagelser er selvfølgelig gennemført efter skriftlig aftale med de viste personer og må i overensstemmelse hermed kun vises i forbindelse med formelt etablerede forsknings-, udviklings- og uddannelsesaktiviteter. Adgang til videoklippene kræver angivelse af et kodeord, som man kan få oplyst ved at maile til mig og kort redegøre for, hvilken legitim interesse man har i sagen. Det er i orden at dele dette kodeord i kollegiale miljøer, men det må selvfølgelig ikke offentliggøres mere generelt.

Arbejdsområder

Undervisning i matematik og matematikkens didaktik

Uddannelsesudvikling og -planlægning

Analyse af og udviklingsarbejde med fokus på

- relationen mellem forskning og undervisningspraksis

- didaktisk modellering som metode

- kompetencebeskrivelser som didaktisk udviklingsværktøj

- struktureringen af læreplaner

- projektarbejde og elevautonomi

- matematisk modelleringskompetence

- matematisk problembehandlingskompetence

- matematisk symbolbehandlingskompetence

- lærebøger til matematikundervisningen

- opgaver til matematikundervisningen

Udvalgte publikationer

Flere
Brug piltasterne på tastaturet for at scrolle
Brug piltasterne på tastaturet for at scrolle
Brug piltasterne på tastaturet for at scrolle