Aarhus Universitets segl

Aske Halling

Titel

Adjunkt

Primær tilknytning

Aske Halling CV

Fagområder

  • Offentlig forvaltning
  • Møder mellem borger og stat
  • Administrative byrder
  • Frontlinjemedarbejdere

Kontaktinfo

Telefonnummer
Mailadresse

Forskning

Jeg forsker i møder mellem borgere og velfærdsstaten. Jeg interesserer mig særligt for situationer, hvor det er besværligt og byrdefuldt for borgerne at få adgang til offentlige ydelser, eller hvor borgerne decideret diskrimineres i deres møder med det offentlige. Min forskning beskræftiger sig med både med borgere, frontlinemedarbejdere og politikkers perspektiver på disse problemstillinger.

Udvalgte publikationer

Brug piltasterne på tastaturet for at scrolle

Udvalgte aktiviteter

Flere
Brug piltasterne på tastaturet for at scrolle