Aarhus Universitets segl

Birgitte Stougaard Pedersen

Titel

Lektor, Ph.d

Primær tilknytning

Birgitte Stougaard Pedersen

Kontaktinfo

Telefonnummer
Mailadresse

Profil

Mine forskningsmæssige interesser befinder sig i feltet omkring lyd, litteratur, digital kultur, læsning, musik, medialisering og fænomenologiske aspekter af æstetisk oplevelse. Jeg er optaget af lydens særlige epistemologiske potentiale i forhold til hvordan vi oplever og erfarer verden og har gennem mine studier af bl.a. den digitale lydbog forsket i, hvordan lyden også konstitueres af og forandres gennem de kulturelle diskurser, den agerer igennem. Det har jeg undersøgt i så forskellige fænomener som det 20. århundredes litteratur og musik (Virginia Woolf, Gunnar Björling, John Cage og Maurice Ravel) over dansk rap og poetry slam til digitale lydbøger. 

Leder af Center for Litteratur mellem medier http://cc.au.dk/lmm/

2019-2023, leder af projektet ”Reading Between Media - Developing and Encouraging Children’s Multisensorial Reading in a Digital Age”, støttet af Novo Nordisk Foundation. Projektet undersøger i en skolekontekst hvad der karakteriserer multisensorisk læsning, dette sker bl.a. gennem empiriske studier af didaktiske fordele ved konkrete læsepraksisser, blandt andet lydbogs-læsning og app-læsning, hvor flere sanser aktiveres. Projektet ønsker at gentænke læseaktiviteten og udvikle multisensoriske læsningskompetencer hos skolebørn, hvilket kan bidrage til at øge børnenes digitale kompetencer, deres læselyst, engagement i læsningen samt styrke deres faglige selvtillid, dvs. også læsere med negative oplevelser af egne læserkompetencer. Samarbejde mellem VIA, Malmø Universitet, Silkeborg kommune og Aarhus Universitet.

reading-between-media

Udvalgte publikationer

Flere
Brug piltasterne på tastaturet for at scrolle
Brug piltasterne på tastaturet for at scrolle
Brug piltasterne på tastaturet for at scrolle